Mời quan tâm: Cung cấp giải pháp kết nối thông tin 05 máy soi container di động

20/12/2019 12:00 PM

Tổng cục Hải quan đang sử dụng 05 máy soi container di động Eagle M60 của Hãng Rapiscan và có nhu cầu kết nối thông tin soi chiếu từ các máy soi container này về trụ sở Tổng cục Hải quan và hệ thống phần mềm thông quan điện tử V5 của Hải quan.

Cục Tài vụ - Quản trị đề nghị các đơn vị/tổ chức quan tâm cung cấp giải pháp kết nối thông tin 05 máy soi container di động nêu trên và báo giá, bao gồm các nội dung sau:

- Phạm vi công việc: kết nối thông tin soi chiếu của 05 máy soi container di động từ các tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương, Lạng Sơn) về trụ sở Tổng cục Hải quan và hệ thống phần mềm thông quan điện tử V5 của ngành Hải quan.

- Mục tiêu công việc:

+ Truyền được dữ liệu và hình ảnh soi chiếu tại các máy soi container di động về trụ sở Tổng cục Hải quan (tại Hà Nội).

+ Kết hợp được hình ảnh soi chiếu và kết luận của cán bộ soi chiếu với hệ thống thông quan điện tử V5 của ngành Hải quan đang hoạt động (Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan).

+ Phân tích, xử lý thông tin, hình ảnh soi chiếu của 05 máy soi container tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

- Đề nghị các đơn vị/ tổ chức quan tâm cung cấp các tài liệu liên quan:

+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật và phần mềm ứng dụng thu thập, xử lý hình ảnh (phần mềm thương mại).

+ Báo giá chi tiết cho giải pháp kỹ thuật đề xuất, hiệu lực báo giá tối thiểu 06 tháng.

+ Bản chụp Giấy phép bán hàng của đại diện hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của chính hãng sản xuất hoặc Công ty con của hãng sản xuất hoặc đối tác và các tài liệu liên quan đối với phần mềm ứng dụng thu thập và xử lý hình ảnh.

+ Tài liệu kỹ thuật (catalogue, hướng dẫn sử dụng,...) và chính sách bản quyền (license policy) đối với phần mềm của nhà sản xuất.

Đề nghị các đơn vị gửi đề xuất giải pháp theo nội dung nêu trên về Cục Tài vụ - Quản trị (địa chỉ: Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 06/01/2020.

(Người liên hệ: Ông Vũ Minh Hoàng, điện thoại 0912.740.720).