Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

25/12/2019 10:15 AM

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và phản hồi về Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan Lô E3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, email: thoank@customs.gov.vn để Tổng cục Hải quan hoàn thiện dự thảo nghị định.

Tải về nội dung.Tai lieu du thao ND.rarTai lieu du thao ND.rar