Kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

10/10/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860689;  Fax 02193.866637

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

27.641.000

27.641.000

Công ty cổ phần may X19 – Bộ Quốc Phòng

Quyết định số 370/QĐ-HQHG ngày 09/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực