Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp xe gắn máy hai bánh phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

10/10/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0262.3850.244   -        Fax: 0262.3852.867  

2. Tên gói thầu: Cung cấp xe gắn máy hai bánh phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 398/QĐ-HQĐL ngày 10/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp xe gắn máy hai bánh phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

5. Tổng mức đầu tư: 59.920.000 (Năm mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác để thực hiện gói thầu.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp xe gắn máy hai bánh phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

 

59.920.000

 

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày 10/10/2019

Hợp đồng trọn gói

05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực