Kết quả lựa chọn nhà thầu: Duy trì trang website của Cục Hải quan tỉnh Long An

9/10/2019 10:00 AM
Untitled 1

1. Tên dự án: -

2. Tên gói thầu: Duy trì trang website của Cục Hải quan tỉnh Long An.

3. Số thông báo mời thầu: 20190532521-00

4. Giá gói thầu: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).

5. Giá trúng thầu: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vi tính Vũ Thảo.

7. Loại hợp đồng: trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 686/QĐ-HQLA ngày 09/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Giá thực hiện (đồng)

Ghi chú

1

Duy trì hệ thống server lưu trữ và vận hành website của Cục Hải quan tỉnh Long An

12 tháng

36.000.000

Theo cấu hình server đã có

2

Hỗ trợ về kỹ thuật, bảo vệ hệ thống Website, fix lỗi website (nếu có)

12 tháng

18.000.000

Giữ nguyên dữ liệu trang tin hiện tại

 

Tổng cộng:

54.000.000

 

 

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Duy trì hệ thống server lưu trữ và vận hành website của Cục Hải quan tỉnh Long An

-

Hệ điều hành: Window

 CPU >= 8 logical core

RAM >= 8GB

HDD >= 200GB

Sao lưu định kỳ: 02 lần/tuần

Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): >= 200Mbps

Firewall + Web Application Firewall: có

 

 

36.000.000

 

2

Hỗ trợ về kỹ thuật, bảo vệ hệ thống Website, fix lỗi website (nếu có)

 

-       Hỗ trợ: 24/7

 

18.000.000