Tổng cục Hải quan: tích cực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

T.H  11/10/2019 9:00 AM
Untitled 1

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tổng cục Hải quan mới đây  đã có các chỉ đạo cụ thể tới các đơn vị thuộc và trực thuộc để tuyên truyền  phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Tại Việt Nam, ước tính, mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế. Việt Nam cũng đang đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác với lượng rác thải nhựa tăng lên nhanh chóng trong những năm qua. Lượng tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở Việt Nam qua mỗi năm đã tăng mạnh từ 3,8 kg lên mức 41,3 kg/người trong giai đoạn từ 1990 - 2018.

Việc lạm dụng sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa, đặc biệt là đồ nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả khôn lường đối với môi trường. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, trung bình để phân huỷ hoàn toàn các chất thải từ nhựa và ni lông phải mất hàng trăm, thậm chí tới hàng nghìn năm. Rác thải nhựa nằm rất nhiều dưới đáy đại dương và sẽ trở thành một phần thức ăn đầu độc các sinh vật biển.

Tại Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 được hưởng ứng tích cực với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan mới đây đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trong toàn đơn vị.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến và phát các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trong toàn đơn vị. Trong đó, tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm môi trường, kêu gọi toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp chung tay, đồng lòng quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Các đơn vị thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 tại những nơi dễ nhìn, dễ thấy, trong khuôn viên trụ sở cơ quan đơn vị; kêu gọi mọi tổ chức, cá nhận thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể để cùng chung tay làm cho thế giới sạch hơn.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp xử lý tại chỗ đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Đồng thời triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong tất cả các đơn vị theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng…