Hải quan Việt Nam và Diễn đàn ASEM

Tuấn Dũng  8/10/2019 4:00 PM

Tổng cục Hải quan sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13, từ ngày 9-10/10/2019 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Hội nghị có sự tham gia của 53 đoàn đại biểu đến từ cơ quan hải quan của các nước thành viên ASEM, Ban Thư ký ASEAN, Liên minh Châu Âu với khoảng 180 đại biểu tham dự. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định sự chủ động của Hải quan Việt Nam trong việc đóng góp vào định hướng cho hoạt động hợp tác hải quan Á- Âu.

ASEM và sự tham gia của Vỉệt Nam

Diễn đàn Hợp tác Á-Âu còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) là một diễn đàn liên khu vực được chính thức thành lập vào năm 1996 theo sáng kiến chính trị để tạo dựng mối quan hệ đối tác mới giữa Châu Á và Châu Âu nhằm tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa hai châu lục.

Điểm nổi bật của ASEM là đối thoại không chính thức, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bình đẳng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. ASEM mở ra cơ hội cho các nhà xây dựng chính sách và các quan chức thảo luận các vấn đề quan tâm chung về chính trị, kinh tế, xã hội, hỗ trợ cho công việc được thực hiện tại các diễn đàn đa phương khác như Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới.

Diễn đàn ASEM đối thoại trên 3 trụ cột gồm chính trị, an ninh-kinh tế và văn hóa xã hội. Trụ cột kinh tế của ASEM nhằm mục tiêu thúc đẩy chủ nghĩa đa phương về kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề tài chính, giải quyết các cuộc khủng hoảng, tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và theo đuổi mục tiêu đối tác kinh tế gần gũi và thân thiện.

Qua 5 lần mở rộng, ASEM đã tăng từ 26 thành viên (khi sáng lập) lên 53 thành viên, 21 thành viên từ Châu Á và 30 thành viên từ Châu Âu, Liên minh Châu Âu- EU và Ban thư ký ASEAN, đại diện cho 60% dân số thế giới và đóng góp 55% thương mại, 65% GDP và 75% du lịch toàn cầu.

Cơ chế hoạt động của ASEM gồm Hội nghị cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, 10 kênh Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành điều phối hoạt động trong các lĩnh vực và Hội nghị quan chức cao cấp (SOM). Bộ máy giúp việc gồm 4 điều phối viên, 2 thành viên Châu Á và 2 thành viên Châu Âu. ASEM chưa thể chế hóa và không có Ban thư ký thường trực.

Đến nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những thành viên tích cực nhất của Diễn đàn với việc đề xuất 24 sáng kiến và đồng bảo trợ 27 sáng kiến về những lĩnh vực thiết thực với địa phương, doanh nghiệp và người dân. Đóng góp nổi bật của Việt Nam gồm tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM 5(2004) cùng 5 Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực kinh tế, CNTT, ngoại giao, giáo dục, lao động.

Hoạt động hợp tác hải quan trong ASEM

Hợp tác hải quan trong diễn đàn ASEM nằm trong tiến trình đối thoại an ninh - kinh tế với ưu tiên chính là bổ sung và tăng cường thực hiện hệ thống thương mại đa phương trong WTO. Cơ chế làm việc trong diễn đàn hải quan ASEM bao gồm nhóm công tác về hải quan họp thường niên và Hội nghị Tổng cục trường hải quan được tổ chức 2 năm một lần.

Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan ASEM đóng vai trò là diễn đàn định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn các nhóm công tác triển khai kế hoạch hành động theo các giai đoạn được các Tổng cục trưởng hải quan ASEM phê duyệt. Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế/Thương mại ASEM.

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 12 vào năm 2017 đã phê duyệt kế hoạch hành động hải quan ASEM cho giai đoạn 2018-2019, trong đó tập trung vào các biện pháp và định hướng hợp tác theo những lĩnh vực ưu tiên đó là: (i) Tạo thuận lợi thương mại và thủ tục hải quan, (ii) Tạo thuận lợi đối với các quy trình thủ tục hải quan không giấy tờ; (iii) Quản lý hải quan đối với thương mại điện tử qua biên giới; (iv) Kết nối và quá cảnh; (v) Cơ chế một cửa  thông quan nhanh, quản lý rủi ro tự động và tích hợp; (vi) Đấu tranh chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (vii) thực thi quản lý biên giới đối với các bưu kiện quốc tế; (viii) Tầm nhìn về triển vọng ASEM.

Việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch hành động này được thực hiện chủ yếu dựa trên việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và khuyến nghị thực thi với sự hỗ trợ của các thành viên là điều phối.

Sự tham gia của Hải quan Việt Nam trong diễn đàn hợp tác hải quan ASEM

Trong khuôn khổ hợp tác hải quan ASEM, Hải quan Việt Nam tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác, tham gia các phiên họp thường niên của Nhóm công tác Hải quan ASEM và Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM (Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm công tác hải quan ASEM đã được Hải quan Việt Nam chủ trì thành công trong năm 2010 cả về nội dung hội nghị cũng như công tác tổ chức).

Hải quan Việt Nam cũng là thành viên tích cực thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Hội nghị Thượng đỉnh ASEM; thực hiện các kế hoạch khắc phục rào cản thương mại trong ASEM và triển khai thực hiện 13 mục tiêu của Chương trình hành động tạo thuận lợi thương mại của ASEM; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan, hải quan phi giấy tờ và cơ chế một cửa tại các diễn đàn liên quan của ASEM.

 

Giao diện website đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 (https://asemcustoms2019.vn)

Trên cơ sở kế hoạch hành động hải quan ASEM 2018-2019, với vai trò là nước chủ trì Hội nghị, Hải quan Việt Nam dự kiến đề xuất một số nội dung ưu tiên để đưa vào kế hoạch hành động hải quan ASEM 2019 - 2020 gồm: (i) ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc tăng cường tích hợp, kết nối các hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý hải quan hiệu quả; (ii) thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp; (iii) bảo vệ môi trường, xã hội, an ninh và tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng.

Với nội dung ưu tiên này, Hải quan Việt Nam mong muốn các thành viên ASEM cùng trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối, tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt vai trò quan trọng của cơ quan hải quan trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu;  chung tay bảo vệ môi trường, xã hội và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng để tạo thuận lợi thương mại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực hải quan đang diễn ra mạnh mẽ; thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trong chống khủng bố, vận chuyển hàng hóa nguy hại đến môi trường, xã hội với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi hơn; hay áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Với kinh nghiệm đã tổ chức thành công các Hội nghị đa phương trong ASEAN như Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN các năm 1994, 2004 và 2014, Hội nghị Tiểu ban thủ tục hải quan trong khuôn khổ APEC các năm 2006 và 2017, Hải quan Việt Nam tin tưởng sẽ tổ chức thành công Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAM lần thứ 13, góp phần khẳng định vị thế của Hải quan Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và hướng đến chủ trì các Hội nghị khu vực của Tổ chức Hải quan thế giới.