Kết quả lựa chọn nhà thầu: Tư vấn thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán đóng mới ca nô cao tốc trang bị cho Cục HQ Thừa Thiên Huế

8/10/2019 3:00 PM
Untitled 1

Tên bên mời thầu: Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 024.39440833.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm thường xuyên

Tư vấn thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán đóng mới ca nô cao tốc trang bị cho Cục HQ Thừa Thiên Huế

 

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

7.600.000

7.600.000

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Tàu thủy

Hợp đồng trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, trong đó hồ sơ thiết kế kỹ thuật được Đăng kiểm Hải quân phê duyệt.

 

 

 

Quyết định số 123/QĐ-TVQT ngày 08/10/2019 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị