Kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua máy scan cho Cục Hải quan TP Cần Thơ

8/10/2019 3:00 PM
Untitled 1

- Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua máy scan cho Cục Hải quan TP Cần Thơ

Chỉ định thầu rút gọn

24.500.000 đồng

24.500.000 đồng

CN Cần Thơ- Công ty Cổ Phần Đầu tư LBM

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số  419/QĐ-HQCT ngày 04/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực