Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan của Cục Hải quan TP. Cần Thơ

4/10/2019 3:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 02923841086, 02923820500; Fax: 02923841118

2. Tên gói thầu: Cung cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan của Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

3. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu: Quyết định số 418/QĐ-HQCT ngày 04/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

5. Giá gói thầu: 21.345.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan của Cục Hải quan TP. Cần Thơ

21.345.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2019

Hợp đồng trọn gói

60 ngày