Kết quả lựa chọn nhà thầu: May trang phục hải quan năm 2019

7/10/2019 3:00 PM
Untitled 1

1. Tên gói thầu: May trang phục hải quan năm 2019.

2. Giá gói thầu: 29.938.570.000 đồng.

3. Giá trúng thầu: 29.125.030.000 đồng.

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phong cách Anh (Số 03 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Bên mời thầu hoàn thành việc bàn giao toàn bộ số lượng vải và cúc áo kim loại cho nhà thầu đến khi nhà thầu hoàn thành việc bàn giao hàng hóa.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 121/QĐ-TVQT ngày 02/10/2019 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

May trang phục hải quan năm 2019

 

 

 

29.125.030.000 đồng