Thông báo tìm chủ sở hữu 04 container hàng tồn đọng tại cảng Cty CP cảng Tân Cảng Cái Mép (TCCT) và Cty Liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn (SSIT) địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

23/09/2019 12:00 AM

​Tải về nội dung.2701.HQCM.GS.pdf2701.HQCM.GS.pdf