Chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

18/09/2019 3:00 PM

Cục Điều tra chống Buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tài sản đấu giá: 03 lô hàng tiêu dùng đã qua sử dụng.

- Nguồn gốc tài sản: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá:

+ Lô hàng thứ nhất: 20.250.000 đồng.

- Lô hàng thứ hai: 142.870.000 đồng.

 - Lô hàng thứ ba: 219.470.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho các bên.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

+ Có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật.

+ Có đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên, có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

- Có trụ sở hoặc chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực.

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 05 ngày kể từ ngày 18/9/2019 đến ngày 23/9/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Cục Điều tra chống Buôn lậu – Tổng cục Hải quan (Phòng 16.01), Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).