Tổng cục Hải quan thông báo về việc nâng cấp hệ thống kế toán và cổng thanh toán điện tử

12/09/2019 5:00 PM

​Thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống kế toán và cổng thanh toán điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:
1. Từ 22h00 ngày 14/9/2019 đến 06h00 ngày 15/9/2019, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động của hệ thống kế toán và cổng thanh toán điện tử để thực hiện nâng cấp. Trong quá trình nâng cấp, việc nộp thuế, bảo lãnh thuế qua cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan sẽ tạm dừng (bao gồm cả Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7). Sau thời gian nâng cấp, hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.
Đề nghị các Ngân hàng phối hợp thu thông báo thời gian nâng cấp hệ thống cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Trường hợp có thông báo thêm, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật thông báo tại địa chỉ : https://epayment.customs.gov.vn
2. Về việc triển khai Cổng thanh toán mới và Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu:
Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống Cổng thanh toán điện tử để triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu. Kế hoạch nâng cấp dự kiến như sau :
- Thời gian nâng cấp: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 21/9/2019. Sau thời gian nâng cấp, hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.
- Phạm vi ảnh hưởng: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian này. Đề nghị các Ngân hàng phối hợp thu thông báo thời gian chuyển đổi hệ thống cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Trường hợp có thông báo thêm, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật thông báo tại địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.