Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

9/08/2019 4:00 PM
Thực hiện kế hoạch xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC.
 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phù hợp thông lệ quốc tế, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư  và gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), đồng thời gửi qua địa chỉ thư phuonggq@customs.gov.vn trước ngày 26/8/2019. 

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Giáp Quỳnh Phương- chuyên viên Tổng cục Hải quan, số điện thoại: 04.39.44.08.33 (máy lẻ 8596)/ 0914.384.066.

Tải về nội dung9207-BTC-TCHQ.pdf9207-BTC-TCHQ.pdf