Mời thầu: Cung cấp các thiết bị phân tích và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Cục Kiểm định hải quan

8/04/2019 3:00 PM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Kiểm định Hải quan.

- Tên gói thầu: “Cung cấp các thiết bị phân tích và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Cục Kiểm định hải quan”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 12/04/2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 02/05/2019.

- Giá bán: 2.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ bán và nhận HSMT: Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 02/05/2019.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 02/05/2019 tại Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Cục Kiểm định kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.