Mời thầu: Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các tàu HQ11-91-62, HQ11-91-63 và các ca nô HQ11-01-16, HQ11-01-17, HQ11-01-18

29/01/2019 11:00 AM

1. Tên gói thầu: Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các tàu HQ11-91-62, HQ11-91-63 và các ca nô HQ11-01-16, HQ11-01-17, HQ11-01-18

-         Giá gói thầu: 2.744.966.451 đồng

-         Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các tàu HQ11-91-62, HQ11-91-63 và các ca nô HQ11-01-16, HQ11-01-17, HQ11-01-18

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Tên dự án: Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các tàu HQ11-91-62, HQ11-91-63 và các ca nô HQ11-01-16, HQ11-01-17, HQ11-01-18

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 01/2/2019 đến trước 09h00 ngày 19/2/2019

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 – Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024). 39440833 – Máy lẻ: 9842. Fax: (024).39440633

8. Giá bán 01 bộ HSMT:   500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 19 tháng 02 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 19 tháng 02 năm 2019./.