Kết quả lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan

29/01/2019 11:00 AM
Untitled 1

Tên bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Tầng 17 – Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/Fax/E-mail:

ĐT: (04).39440833, số máy lẻ 9842                               Fax: (04).39440633

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Bảo dưỡng máy tính, máy fax, máy in năm 2019 cho Hải đội 1

Bảo dưỡng máy tính, máy fax, máy in năm 2019 cho Hải đội 1

Chỉ định thầu rút gọn

40.200.000 đồng

40.200.000 đồng

Trung tâm thiết bị văn phòng Lê Thị Oanh

Hợp đồng theo đơn giá

01 năm

QĐ số: 25/QĐ-ĐTCBL ngày 14/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

2

Mua vật tư tàu thuyền 06 tháng đầu năm 2019 cho Hải đội 1

Mua vật tư tàu thuyền 06 tháng đầu năm 2019 cho Hải đội 1

Chỉ định thầu rút gọn

94.440.000 đồng

94.440.000 đồng

Cửa hàng Bùi Bích Lan

Hợp đồng theo đơn giá

06 tháng

QĐ số: 24/QĐ-ĐTCBL ngày 14/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

3

Cung cấp thuốc y tế cho cán bộ, công chức tại Hải đội 1 năm 2019

Cung cấp thuốc y tế cho cán bộ, công chức tại Hải đội 1 năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

23.520.000 đồng

23.520.000 đồng

Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long

Hợp đồng theo đơn giá

01 năm

QĐ số: 23/QĐ-ĐTCBL ngày 14/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

4

Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019 cho Hải đội 1

Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019 cho Hải đội 1

Chỉ định thầu rút gọn

50.008.000 đồng

50.008.000 đồng

Cửa hàng Khổng Thị Hằng

Hợp đồng theo đơn giá

01 năm

QĐ số: 26/QĐ-ĐTCBL ngày 14/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

5

Cung cấp dịch vụ văn phòng phẩm năm 2019 cho Hải đội 3 tại Vũng Tàu

Cung cấp dịch vụ văn phòng phẩm năm 2019 cho Hải đội 3 tại Vũng Tàu

Chỉ định thầu rút gọn

65.957.400 đồng

65.957.400 đồng

Cửa hàng Ánh sáng Việt

Hợp đồng theo đơn giá

Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2019

QĐ số: 37/QĐ-ĐTCBL ngày 21/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

6

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì máy vi tính, máy fax năm 2019 cho Hải đội 3 tại Vũng Tàu

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì máy vi tính, máy fax năm 2019 cho Hải đội 3 tại Vũng Tàu

Chỉ định thầu rút gọn

24.120.000 đồng

24.120.000 đồng

Công ty TNHH Khánh Đế

Hợp đồng theo đơn giá

Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2019

QĐ số: 37/QĐ-ĐTCBL ngày 21/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

7

Thẩm định giá lô hàng xăng Ron92 vi phạm của tàu HP-1109 tại Hải đội 1

Thẩm định giá lô hàng xăng Ron92 vi phạm của tàu HP-1109 tại Hải đội 1

Chỉ định thầu rút gọn

42.000.000 đồng

42.000.000 đồng

Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHQ

Hợp đồng theo đơn giá

15 ngày

QĐ số: 08/QĐ-ĐTCBL ngày 03/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu

8

Cung cấp vật tư lắp đặt 02 phao neo tàu tránh bão tại Hải đội 3

Cung cấp vật tư lắp đặt 02 phao neo tàu tránh bão tại Hải đội 3

Chỉ định thầu rút gọn

87.340.000 đồng

87.340.000 đồng

Công ty cổ phần cơ khí hàng hải miền nam

Hợp đồng theo đơn giá

05 ngày

QĐ số: 43/QĐ-ĐTCBL ngày 28/1/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu