Kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

29/01/2019 10:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0262.3850.244 - Fax: 0262.3852.867.

2. Tên gói thầu: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

3. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Cung cấp lương thực, thực phẩm cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Chỉ định thầu rút gọn

 

32.376.000

 

32.376.000

Hộ kinh doanh Phúc Thành, địa chỉ số 168 Nguyễn Tất Thành, chợ Ea Kar, huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

Hợp đồng trọn gói

05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

37/QĐ-HQĐL ngày       29/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk