Kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng máy phát điện cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

4/12/2018 2:00 PM
Untitled 1

- Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 18 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng máy phát điện cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Chỉ định thầu rút gọn

27.302.000

27.302.000

Công ty TNHH Minh Phú

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số     626/QĐ-HQCT ngày 03/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

30 ngày kể từ ngày ký  hợp đồng