Danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô

15/05/2018 11:00 AM
1. Danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô: 
Tải về Tại đây​.
2. Danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô: 
Tải về Tại đây