Quy định mới về khai trên tờ khai hải quan xuất nhập cảnh

P.Diễm  30/05/2017 5:00 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh (XNC). Trong đó, đáng chú ý có sửa đổi quy định về tờ khai hải quan XNC với một số trường hợp.

Cụ thể, theo quy định mới, người XNC phải khai tờ khai hải quan nếu mang các loại hàng hóa phải nộp thuế sau:

-  Rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít (hiện nay lấy mốc nồng độ cồn là 22 độ);

- Thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; 

- Các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, người XNC khai tờ khai hải quan trong trường hợp:

“Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá vượt trên 200 điếu; xì gà vượt trên 100 điếu; thuốc lá sợi vượt trên 500 gram; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam” (khoản c Điều 4 Thông tư 120/2015/TT-BTC).

Đối với trường hợp mang vàng, Thông tư số 120/2015/TT-BTC chỉ quy định “mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có trọng lượng từ 300 gram trở lên”.

Tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC, ngoài quy định hiện hành còn bổ sung thêm các trường hợp cụ thể như sau:

- Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;

- Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;

- Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gam trở lên.

Thông tư mới cũng quy định thêm trường hợp người nhập cảnh, xuất cảnh có hàng hóa, hành lý thuộc quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể, trường hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin của hàng hóa, hành lý không phù hợp với văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra và trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh không xuất trình văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra thì yêu cầu người xuất cảnh, nhập cảnh gửi hàng hóa, hành lý đó vào kho của Hải quan cửa khẩu và xử lý theo quy định hiện hành. Công chức hải quan ghi nhận việc người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa, hành lý gửi kho của Hải quan cửa khẩu tại mục “Xác nhận của Hải quan” trên trang 02 và trang 04 của Tờ khai Hải quan;”.

Theo thông tư mới, mẫu tờ khai hiện hành cũng được thay thế bằng mẫu tờ khai hải quan dùng cho người XNC mới.

Thông tư 52/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 10/7/2017. Bãi bỏ Quyết định số 2181/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 120/2015/TT-BTC.