Kê khai giá trước khi điều chỉnh giá bán sữa

P.D  9/10/2013 3:00 PM

Bộ Tài chính vừa có một loạt văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đó là các công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn, công văn số 13376/BTC-QLG cùng ngày gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương và công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị tiến hành nhiều biện pháp quản lý giá sữa.

Với Sở Tài chính, chỉ đạo thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013.

Với Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan, chỉ đạo kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

Với các Sở, ngành chức năng (Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải Quan, Công an, Y tế…), chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng. Chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm, đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 có hiệu lực thi hành (từ ngày 20/11/2013).

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã điều chỉnh tăng, giảm giá thời gian vừa qua (từ 1/1/2013); doanh nghiệp phải báo cáo và giải trình các yếu tố tăng, giảm giá và gửi cho Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính trước ngày 25/11/2013.

6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý Giá (theo công văn số 227a/CQLG-NLTS):

- Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam).

- Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot).

- Công ty TNHH sữa Nestle Việt Nam.

- Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến.

- Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam.

- Công ty Cổ phần thương mại và phát triển ORGANIC Việt Nam.