Gỡ vướng thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê kông mở rộng.

Thu Hương (Vụ HTQT)  15/03/2013 10:00 PM

          Bổ sung Quốc lộ 8 và Quốc lộ 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào; và các cặp cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) – Nậm Phao (Lào) và Chalo (tỉnh Quảng Bình) – Na Phàu (Lào) trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây vào Nghị định thư I của Hiệp định GMS – CBTA.

 

Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê kông mở rộng (gọi tắt là Hiệp định GMS – CBTA, sau đây gọi là Hiệp định) được Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 26/11/1999 tại Viêng chăn – Lào và đến ngày 30/4/2004 đã có đầy đủ 6 nước Tiểu vùng tham gia. Mục đích và mục tiêu của Hiệp định đã được quy định rõ tại Điều 1 của Hiệp định là tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và người qua lại biên giới giữa các Bên ký kết; đơn giản hóa và hài hòa luật pháp, quy định, thủ tục và các yêu cầu liên quan tới vận tải hàng hóa và người qua lại biên giới; và thúc đẩy vận tải đa phương thức.

 

Tuy nhiên, một số Phụ lục và Nghị định thư của Hiệp định vẫn chưa được phê chuẩn nên các Bên tham gia ký kết cho rằng cần phải tiến hành một số các biện pháp tạm thời cho phép thực hiện sớm Hiệp định cho đến khi các Phụ lục và Nghị định thư được phê chuẩn để tạo thuận lợi thực sự đúng như mục tiêu ban đầu của Hiệp định.Trên tinh thần đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Hiệp định, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các Bộ ngành, họp với phía Lào và Thái Lan về nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ sung các tuyến đường và cặp cửa khẩu vào Nghị định thư I: các hành lang, tuyến đường và cặp cửa khẩu biên giới Hiệp định GMS – CBTA (sau đây gọi tắt là Bản ghi nhớ) tại Cuộc họp Bộ trưởng Giao thông vận tải ba nước Lào – Thái Lan – Việt Nam ngày 21/2/2013.

 

Tại cuộc họp, các Bên đã thống nhất Bản ghi nhớ sẽ gồm 2 Điều, với nội dung chính là bổ sung Quốc lộ 8 và Quốc lộ 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào, và các cặp cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) – Nậm Phao (Lào) và Chalo (tỉnh Quảng Bình) – Na Phàu (Lào) vào Nghị định thư I của Hiệp định. Các nội dung liên quan đến quyển vận tải, tạo thuận lợi cho thủ tục qua lại biên giới và các nội dung khác tiếp thu tinh thần của Hiệp định GMS – CBTA và Bản ghi nhớ về việc thực hiện Hiệp định GMS – CBTA trên Hành lang kinh tế Đông – Tây.

 

Hiện đơn vị chủ trì là Bộ Giao thông vận tải đang tiến hành các thủ tục lấy ý kiến các Bộ/Ngành liên quan về nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ để trình Chính phủ. Dự kiến Bản ghi nhớ sẽ được các Bên ký kết vào khoảng cuối năm 2013.