Hướng dẫn thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu

Hữu Bình  15/03/2013 10:00 PM

 

          Tổng cục Hải quan đã có công văn 1028/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. Cụ thể như sau:

 

          Về đối tượng áp dụng/đối tượng nhập khẩu:

          Theo các quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 94/2012/NĐ-CP thì hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế không bị loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP.

 

          Về yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự:

          Nghị định 94/2011/NĐ-CP không quy định các giấy chỉ định, giấy ủy quyền phải được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự. Do vậy, cơ quan hải quan không yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy chỉ định, giấy ủy quyền mà doanh nghiệp xuất trình khi làm thủ tục nhập khẩu rượu.

 

          Về giấy chỉ định, giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh:

          Liên quan đến giấy chỉ định, giấy ủy quyền, Tổng cục Hải quan cũng nêu rõ, tuy Thông báo số 197/TB-BCT đã hết hiệu lực, nhưng các công văn hướng dẫn số 4640/BCT-XNK ngày 27/05/2011, công văn số 5569/BCT-XNK ngày 22/06/2011, công văn số 8826/BCT-XNK ngày 23/09/2011 hướng dẫn Thông báo 197/TB-BCT là làm rõ khái niệm, cách hiểu về giấy chỉ định, giấy ủy quyền. Do vậy, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các công văn nêu trên.

 

          Về thời hạn hiệu lực của giấy phép:

          Theo Điều 30 Nghị định 94/2012/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, các nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép”, do vậy trong trường hợp này doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, hết thời hạn trong giấy phép phải xin cấp lại giấy phép mới theo quy định của Nghị định 94/2012/NĐ-CP.

 

          Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quy định về dán tem sản phẩm rượu. Theo đó, trường hợp rượu nhập khẩu vào kinh doanh trong Khu Thương mại - Công nghiệp bán cho khách tham quan du lịch phải thực hiện dán tem miễn thuế trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009.