Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp
Người khai báo hồ sơ doanh nghiệp
Họ Tên: *
Giới tính:
Số điện thoại liên lạc: *
Email: *
Chức vụ trong công ty: *
Thông tin doanh nghiệp
Mã số thuế: *
Tên doanh nghiệp: * Tên giao dịch:
Mã số thuế thay đổi (nếu có):
Tên doanh nghiệp thay đổi (nếu có): Tên giao dịch thay đổi (nếu có):
Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ hiện tại/nhận thông báo thuế:
Điện thoại giao dịch: Điện thoại nhận thông báo thuế:
Số Fax giao dịch: Số Fax nhận thông báo thuế:
Email giao dịch: Email đối tượng nộp thuế:
Website giao dịch: Website đối tượng nộp thuế:
Quyết định thành lập
Quyết định thành lập số: Ngày cấp quyết định thành lập: (dd/MM/yyy)
Cơ quan cấp:
Giấy phép kinh doanh
Giấy phép kinh doanh số: Ngày cấp giấy phép kinh doanh: (dd/MM/yyyy)
Cơ quan cấp:
Giấy phép bổ sung: Ngày cấp giấy phép bổ sung: (dd/MM/yyyy)
Cơ quan cấp:
Chuyển đổi/sáp nhập công ty
Tên doanh nghiệp sáp nhập: Mã số thuế mới:
Thông tin doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh:
Loại hình trụ sở: Loại hình nhà xưởng/thiết bị:
Số lượng nhân viên:
Thông tin quản lý thuế
Cơ quan quản lý thuế: Mã cơ quan QL thuế:
Mã tỉnh/TP: Mã quận/huyện:
Phương pháp nộp thuế GTGT: Tham gia thị trường chứng khoán:
Tài khoản ngân hàng:
Loại tài khoản: Tên ngân hàng: Số tài khoản:
Mức độ phụ thuộc:
Vốn doanh nghiệp
Vốn pháp định: Loại tiền:
Vốn điều lệ: Loại tiền:
Vốn kinh doanh từ:
Doanh thu 3 năm trước liền kề Loại tiền:
Năm thứ ba:
Năm thứ hai:
Năm thứ nhất:
Lợi nhuận 3 năm trước liền kề Loại tiền:
Năm thứ ba:
Năm thứ hai:
Năm thứ nhất:
Chấp hành báo cáo tài chính:
Thông tin Chủ doanh nghiệp
Họ Tên:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Mobile: Số Fax:
Email:
Tài khoản nội tệ: tại ngân hàng:
Tài khoản ngoại tệ: tại ngân hàng:
Thời gian:
Đã từng bị truy tố về tội:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Họ Tên:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Mobile: Số Fax:
Email:
Tài khoản nội tệ: tại ngân hàng:
Tài khoản ngoại tệ: tại ngân hàng:
Thời gian:
Đã từng bị truy tố về tội:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thông tin Giám đốc doanh nghiệp
Họ Tên:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Mobile: Số Fax:
Email:
Tài khoản nội tệ: tại ngân hàng:
Tài khoản ngoại tệ: tại ngân hàng:
Thời gian:
Đã từng bị truy tố về tội:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thông tin Kế toán trưởng
Họ Tên:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Mobile: Số Fax:
Email:
Tài khoản nội tệ: tại ngân hàng:
Tài khoản ngoại tệ: tại ngân hàng:
Thời gian:
Đã từng bị truy tố về tội:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Thời gian:
Đơn vị chủ quản
Tên doanh nghiệp:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Lĩnh vực kinh doanh:
Họ tên Giám đốc:
Số CMTND Giám đốc:
Chi nhánh
Chi nhánh #1
Tên doanh nghiệp:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Lĩnh vực kinh doanh:
Họ tên Giám đốc:
Số CMTND Giám đốc:
Đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc #1
Tên doanh nghiệp:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Lĩnh vực kinh doanh:
Họ tên Giám đốc:
Số CMTND Giám đốc:
Đối tác xuất/nhập khẩu trong thời gian 03 năm tính đến ngày cung cấp thông tin
Đối tác #1
Tên đối tác:
Mã số thuế (nếu có):
Địa chỉ:
Lĩnh vực kinh doanh:
Hàng hoá xuất/nhập khẩu:
Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là quan hệ gia đình (bố, mẹ, anh, chị em, ...)
Đối tác #1
Tên đối tác:
Mã số thuế (nếu có):
Địa chỉ:
Lĩnh vực kinh doanh:
Hàng hoá xuất/nhập khẩu:
Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là công ty mẹ/chi nhánh/công ty con trong cùng công ty hoặc cùng tập đoàn
Đối tác #1
Tên đối tác:
Mã số thuế (nếu có):
Địa chỉ:
Lĩnh vực kinh doanh:
Hàng hoá xuất/nhập khẩu:
Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là chủ hàng/đại lý/nhà phân phối
Đối tác #1
Tên đối tác:
Mã số thuế (nếu có):
Địa chỉ:
Lĩnh vực kinh doanh:
Hàng hoá xuất/nhập khẩu:
Thông tin chấp hành pháp lệnh Hải quan
Số lần xử phạt cấp chi cục: 
Hành vi vi phạm:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền xử phạt:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Hình phạt bổ sung:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số lần xử phạt cấp cục: 
Hành vi vi phạm:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền xử phạt:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Hình phạt bổ sung:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số lần xử phạt thuế: 
Hành vi vi phạm:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền thuế truy thu:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền phạt thuế:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Thông tin chấp hành quy định thuế nội địa
Số lần xử phạt về vi phạm quy định trong lĩnh vực thuế nội địa: 
Hành vi vi phạm:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền xử phạt:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Hình phạt bổ sung:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số lần kiểm tra sau thông quan trong vòng 365 ngày: 
Địa điểm kiểm tra:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Kết quả kiểm tra:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Vi phạm được phát hiện từ kiểm tra sau thông quan (nếu có):
Hành vi vi phạm:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền xử phạt:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Số tiền thuế truy thu:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Thái độ hợp tác của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra sau thông quan:
Số lần bị lập biên bản:
Việc xử lý của cơ quan hải quan:
Ghi chú: Nhập thông tin mỗi lần trên 1 dòng
Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong kiểm tra sau thông quan
Chấp hành Quyết định xử phạt:
Chấp hành Quyết định truy thu thuế của cơ quan hải quan:
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan