Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 11 năm 2020

Thống kê Hải quan  17/12/2020 4:00 PM
Untitled 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 10,4% (tương ứng giảm 1.416 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 12.237 chiếc, tương ứng đạt 273 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 13.653 chiếc với trị giá đạt 283 triệu USD.

Trong tháng 11/2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.927 chiếc, từ Inđônêxia với 3.823 chiếc và từ Trung Quốc với 1.204 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 11 năm 2020

Chỉ tiêu

Tháng

10/2020

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng tháng 10/2020 (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

8.441

160.572.100

-18,7

-16,1

69,0

58,8

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

12

402.804

-45,5

-41,3

0,1

0,1

Ô tô vận tải

2.585

61.383.659

6,6

10,3

21,1

22,5

Ô tô loại khác

1.199

50.689.913

45,2

42,9

9,8

18,6

Tổng cộng

12.237

273.048.477

-10,4

-3,6

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 11/2020, có 8.441 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 161 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm mạnh tới 18,7% (tương đương giảm 1.938 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.765 chiếc, giảm nhẹ 5,3% và thành phố Hải Phòng với 3.642 chiếc, giảm 31,2% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 3.852 chiếc, giảm 31% và xe xuất xứ từ Inđônêxia với 3.754 chiếc, giảm 1,4% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 11/2020, có 12 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ  Thái Lan được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 11/2020 là 2.585 chiếc, với trị giá đạt 61,4 triệu USD; tăng 6,6% về  lượng và tăng 10,3% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.063 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 7,6% so với tháng trước và chiếm 80% trong tổng lượng xe ô tô vận tải nhập về Việt Nam.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 11/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.133 chiếc, tăng 3,4%; Hải Phòng với 1.062 chiếc, tăng 1,6%; thành phố Lạng Sơn với 304 chiếc, gấp hơn 2 lần so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 11/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.199 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo gần 51 triệu USD, tăng 45,2% về lượng và tăng 42,9% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 638 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37%; có 260 chiếc xuất xứ từ Mêxicô, gấp 15 lần và 96 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, tăng 19% so với tháng trước.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 576 chiếc, tăng 38% so với tháng trước; thành phố Hải Phòng với 346 chiếc, gấp 2 lần và Hồ Chí Minh với 184 chiếc, tăng nhẹ 2,2%.

Như vậy, tính trong 11 tháng năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 92.261 chiếc, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 68.104 chiếc, giảm 31,4%; ô tô vận tải là 18.091 chiếc, giảm 34,3%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 11 tháng năm 2019 và 11 tháng năm 2020


 

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020 có 427 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 395 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 8,2% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 113 triệu USD, tăng nhẹ 1%; từ Thái Lan với 86 triệu USD, tăng 2%; từ Nhật Bản với 80 triệu USD, tăng 11,24%; từ Trung Quốc với 75 triệu USD, tăng mạnh 30% so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường, nước xuất xứ này là 354 triệu USD, chiếm tỷ trọng 83% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 11 tháng năm 2020 đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan