Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2017 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2017)

Thống kê Hải quan  20/10/2017 9:00 AM
Untitled 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 (từ 01/10 đến 15/10/2017) đạt hơn 17,19 tỷ USD giảm 10,8% (tương ứng giảm hơn 2,07 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 325,41 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng gần 56,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2017 thặng dư 707 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10/2017 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỷ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 10/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 11,67 tỷ USD, giảm 21,2% tương ứng giảm gần 3,14 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 215,88 tỷ USD, tăng 24,4%, tương ứng tăng gần 36,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 10/2017 thặng dư hơn 1,6 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/10/2017 hơn 15,55 tỷ USD.

 Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 8,95 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng giảm hơn 1,17 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 163,25 tỷ USD, tăng 20,2% (tương ứng tăng 27,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 9/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau:  Hóa chất tăng 24,8%, tương ứng tăng 13 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 20,2%, tương ứng tăng 7 triệu USD; .. . Trong khi đó, hàng dệt may giảm 16,6%, tương ứng giảm 205 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điển tử và linh kiện giảm 12,6%, tương ứng giảm 160 triệu USD; hàng rau quả giảm 20,7%, tương ứng giảmgiảm27 triệu USD; …

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/10/2017 so với cùng kỳ năm 2016)


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 6,64 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 685 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  115,72 tỷ USD, chiếm đến 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, đạt mức tăng 21,8%, tương ứng tăng gần 20,69 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 8,24 tỷ USD, giảm 9,9% ( tương ứng giảm 902 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 162,16 tỷ USD, tăng 21,7% (tương ứng tăng gần 28,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 9/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Sắt thép các loại tăng 23,4%, tương ứng tăng 72 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 34,4%, tương ứng tăng 32 triệu USD; kim loại thường khác tăng 14,1%, tương ứng tăng 29 triệu USD; … Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 21,9%, tương ứng giảm 406 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 20,5%, tương ứng giảm 218 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7,7%, tương ứng giảm 101 triệu USD; …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/10/2017 so với cùng kỳ năm 2016)


 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 5,03 tỷ USD, giảm 32,8% (tương ứng giảm hơn 2,45 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 100,16 tỷ USD, tăng 27,6%, tương ứng tăng hơn 21,66 tỷ USD, chiếm 61,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan