Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số liệu định kỳ (Từ năm 2009 - đến nay)
Tên báo cáo: Trạng thái thông tin:
Tháng: (MM-yyyy) ex.: 5-2013 Thời gian công bố:
Tổng số: 1,253 << Trang đầu    < Trang trước  Trang:   Trang sau >    Trang cuối >>
Nội dungThángSơ bộĐiều chỉnhChính thức
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 15/11/201911-201920/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 15/11/201911-201920/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 31/10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 31/10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 15/10/201910-201918/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 15/10/201910-201918/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 15/09/201909-201918/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 15/09/201909-201918/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/201908-201920/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/201908-201920/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2019 đến hết ngày 31/07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2019 đến hết ngày 31/07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 15/07/201907-201918/07/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 15/07/201907-201918/07/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2019 đến hết ngày 30/06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2019 đến hết ngày 30/06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Ghi chú: click vào các liên kết tại Sơ bộ, Điều chỉnh, Chính thức để download các báo cáo thống kê tương ứng.
Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan