Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số liệu định kỳ (Từ năm 2009 - đến nay)
Tên báo cáo: Trạng thái thông tin:
Tháng: (MM-yyyy) ex.: 5-2013 Thời gian công bố:
Tổng số: 1,140 << Trang đầu    < Trang trước  Trang:   Trang sau >    Trang cuối >>
Nội dungThángSơ bộĐiều chỉnhChính thức
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 31/12/201812-201810/01/201924/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 31/12/201812-201810/01/201924/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/201812-201810/01/201924/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 15/12/201812-201819/12/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải Quý 4 năm 201812-201819/12/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 30/11/201811-201810/12/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 30/11/201811-201810/12/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/201811-201810/12/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 15/11/201811-201819/11/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 15/11/201811-201819/11/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/201810-201809/11/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/201810-201809/11/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201810-201809/11/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/201810-201817/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/201810-201817/10/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/201809-201809/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/201809-201809/10/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201809-201809/10/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/201809-201818/09/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/201809-201818/09/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/201808-201810/09/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/201808-201810/09/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/201808-201810/09/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/201808-201810/09/201824/04/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201808-201810/09/201824/04/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201808-201810/09/201824/04/2019
Ghi chú: click vào các liên kết tại Sơ bộ, Điều chỉnh, Chính thức để download các báo cáo thống kê tương ứng.
Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan