Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số liệu định kỳ (Từ năm 2009 - đến nay)
Tên báo cáo: Trạng thái thông tin:
Tháng: (MM-yyyy) ex.: 5-2013 Thời gian công bố:
Tổng số: 1,438 << Trang đầu    < Trang trước  Trang:   Trang sau >    Trang cuối >>
Nội dungThángSơ bộĐiều chỉnhChính thức
Hàng hóa tái xuất khẩu cả năm 202003-202126/03/202123/04/2021
Xuất khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 4/202002-202105/02/202123/04/2021
Nhập khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 4/202002-202105/02/202123/04/2021
Hàng hóa tái xuất khẩu quý 4/202001-202120/01/202123/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/202012-202013/01/202123/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 31/12/202012-202013/01/202123/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 31/12/202012-202013/01/202123/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 15/12/202012-202018/12/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 15/12/202012-202018/12/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/202011-202014/12/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 31/11/202011-202014/12/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 31/11/202011-202014/12/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 15/11/202011-202018/11/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 15/11/202011-202018/11/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/202010-202012/11/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 31/10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 31/10/202010-202012/11/202023/04/2021
Xuất khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 3/202010-202023/10/202023/04/2021
Nhập khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 3/202010-202023/10/202023/04/2021
Hàng hóa tái xuất khẩu quý 3/202010-202021/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 15/10/202010-202020/10/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 15/10/202010-202020/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/202009-202012/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2020 đến hết ngày 30/09/202009-202012/10/202023/04/2021
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 30/09/202009-202012/10/202023/04/2021
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 15/09/202009-202018/09/202023/04/2021
Ghi chú: click vào các liên kết tại Sơ bộ, Điều chỉnh, Chính thức để download các báo cáo thống kê tương ứng.
Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan