Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2021 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2021)

Thống kê Hải quan  13/09/2021 3:00 PM

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2021 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2021) đạt 30,49 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng 6,39 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2021.  

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng tính từ đầu năm 2021 đạt 429,68 tỷ USD, tăng 27,5% (tương ứng tăng 92,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 297,43 tỷ USD, tăng 31,2% (tương ứng tăng gần 70,8 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 132,25 tỷ USD, tăng 19,8% (tương ứng tăng 21,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 8 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,25 tỷ USD. Tính chung trong 8 tháng/2021, cán cân thương mại thâm hụt 2,63 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2021 đạt 15,87 tỷ USD, tăng 39,6% (tương ứng tăng 4,5 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 8/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 8/2021 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng hơn 1 tỷ USD, tương ứng tăng 62,3%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 883 triệu USD, tương ứng tăng 37,8%; sắt thép các loại tăng 462 triệu USD, tương ứng tăng 91,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 375 triệu USD, tương ứng tăng 27,2%; hàng dệt may tăng 369 triệu USD, tương ứng tăng 32,3%...

Như vậy, trong 8 tháng tính từ đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 213,52 tỷ USD, tăng 21,8%, tương ứng tăng 38,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2021


 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2021 đạt 11,66 tỷ USD, tăng 39,4% tương ứng tăng 3,29 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 156,64 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng 32,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2021 đạt 14,62 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 1,89 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 764 triệu USD, tương ứng giảm 26,5%; sắt thép các loại giảm 132 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 200 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 174 triệu USD, tương ứng tăng 9,1%...

Như vậy, trong 8 tháng tính từ đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 216,15 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 54,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2021

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,96 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 1,5 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 8/2021. Tính trong 8 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 140,78 tỷ USD, tăng 36,9% (tương ứng tăng 37,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2021 sẽ được phổ biến từ ngày 11/9/2021.