Doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2020

Thống kê Hải quan  6/11/2020 5:00 PM

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10 năm 2020, cả nước có 60 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là hơn 143 triệu chiếc, tăng nhẹ 0,3% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 9. Như vậy, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,13 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng: Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại từ đầu năm 2020 đến tháng 10/2020

Tháng

Tháng 1-5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Triệu chiếc

320,74

236,12

153,82

135,44

142,88

143,33

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

 

 

-34,9

-11,9

+ 5,5

+ 0,3

Xem file: Danh sách các doanh nghiệpxuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2020.​

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 11 năm 2020 dự kiến được thông báo vào ngày 11/12/2020 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ: www.customs.gov.vn).