Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng/2019

Thống kê Hải quan  18/09/2019 5:00 PM
Untitled 1

1.  Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8/2019 đạt 48,33 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 25,88 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 2,91 tỷ USD); nhập khẩu đạt 22,45 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 486 triệu USD).

Tính đến hết tháng 8/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 337,22 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 25,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 171,3 tỷ USD, tăng 8,1% và nhập khẩu đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8%.

Trong tháng 8/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,43 tỷ USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 8 tháng/2019 đạt thặng dư 5,37 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong 8 tháng đầu năm, giai đoạn 2011-2019

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 8/2019 đạt 31,01 tỷ USD, tăng 9,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng/2019 đạt 213,16 tỷ USD, tăng 5%, tương ứng tăng 10,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 17,67 tỷ USD, tăng 17,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 8 tháng/2019 lên 117,21 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8/2019 đạt 13,34 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 8 tháng/2019 lên 95,95 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8/2019 có mức thặng dư trị giá 4,33 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 8 tháng/2019 lên mức thặng dư 21,26 tỷ USD.

2. Thị trường xuất nhập khẩu

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2019, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 62,27 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (70,4%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 8 tháng/2019 với thị trường này đạt 219,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó trị giá xuất khẩu là 86,78 tỷ USD, tăng 2,8% và trị giá nhập khẩu là 132,92 tỷ USD, tăng 8,2%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 44,05 tỷ USD, tăng 4,1%; châu Đại Dương: 6,42 tỷ USD, tăng 7,3% và châu Phi: 4,78 tỷ USD, giảm 4,7% so với 8 tháng/2018.

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 8 tháng đầu năm 2019

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Kim ngạch
(Tỷ USD)

 So với năm 2018 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Kim ngạch
(Tỷ USD)

 So với năm 2018 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Châu Á 

    86,78  

2,8

50,7

    132,92  

8,2

80,1

 - ASEAN

    17,14  

3,7

10,0

     21,34  

3,4

12,9

 - Trung Quốc 

    23,89  

-2,0

13,9

     49,00  

17,7

29,5

 - Nhật Bản

    13,33  

9,3

7,8

     12,40  

0,7

7,5

 - Hàn Quốc

    12,85  

7,7

7,5

     31,20  

0,2

18,8

 Châu Âu

    31,86  

3,0

18,6

      12,19  

6,9

7,3

 - EU(28)

    27,62  

-0,6

16,1

       9,78  

10,7

5,9

 Châu Đại Dương 

      2,91  

-9,1

1,7

        3,52  

26,0

2,1

 Châu Mỹ 

    47,64  

25,6

27,8

      14,63  

8,4

8,8

 - Hoa Kỳ

    39,26  

27,5

22,9

       9,44  

9,0

5,7

 Châu Phi

      2,11  

5,9

1,2

        2,68  

-11,6

1,6

 Tổng 

  171,30  

8,1

100,0

    165,92  

8,0

100,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

3. Xuất khẩu hàng hóa

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 8/2019 đạt 25,88 tỷ USD, tăng 12,6% về số tương đối và tăng 2,91 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. So với tháng 7/2019, các mặt hàng tăng mạnh trong tháng là: điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,92 tỷ USD, tương ứng tăng 48,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 533 triệu USD, tương ứng tăng 17,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 102 triệu USD, tương ứng tăng 6,7%...

Tổng trị giá xuất khẩu trong 8 tháng/2019 tăng 8,1%, tương ứng tăng 12,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3 tỷ USD, tương ứng tăng 15,7%; hàng dệt may tăng 2,01 tỷ USD, tương ứng tăng 10,8%; giày dép các loại tăng 1,19 tỷ USD, tương ứng tăng 10,2%; điện thoại các loại tăng 1,77 tỷ USD, tương ứng tăng 5,6%; giày dép các loại tăng 1,36 tỷ USD, tương ứng tăng 12,8%; đá quý kim loại quý và sản phẩm tăng 1,16 tỷ USD, tương ứng tăng gấp 3,9 lần; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 946 triệu USD, tương ứng tăng 16,7%...

Biểu đồ 2: 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong 8 tháng/2019

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 8 đạt trị giá 5,91 tỷ USD, tăng 48,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2019, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 33,39 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 8,41 tỷ USD, giảm 5,4%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 6,16 tỷ USD tăng 74,3%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 3,39 tỷ USD, tăng 12,5%; sang Trung Quốc đạt 3,16 tỷ USD, giảm 24,2%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tháng 8 đạt 3,57 tỷ USD, tăng 17,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này 8 tháng/2019 đạt 22,14 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 5,59 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 3,31 tỷ USD, giảm 8,5%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 3,45 tỷ USD, tăng mạnh 88,4%; sang Hàn Quốc đạt 1,84 tỷ USD, tăng 4,8%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8 đạt 3,37 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 lên 21,77 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 8/2019, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 9,95 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 2,55 tỷ USD, tăng 3,4%; thị trường EU (28 nước) tiêu thụ 2,89 tỷ USD, tăng 4,9%; thị trường Hàn Quốc tiêu thụ 2,2 tỷ USD, tăng 12%; Trung Quốc tiêu thụ 1,07 tỷ USD, tăng 11,9%...

Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,43 tỷ USD, giảm nhẹ 0,06% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng tính từ đẩu năm đạt 11,27 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 với 3,81 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là thị trường EU (28 nước) là 1,73 tỷ USD, giảm 8,5%; sang Hoa Kỳ với 1,1 tỷ USD, giảm 19,6%...

Giày dép các loại: xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 8/2019 đạt 1,58 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 8 tháng/2019 đạt 11,93 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018. 

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong 8 tháng/2019 với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 3,31 tỷ USD (tăng 8,3%) và 4,35 tỷ USD (tăng 14,2%). Tính chung, trị giá nhóm hàng giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 6,7 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2019 đạt 1,64 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 11,41 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 8 thángtừ đầu năm 2019 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 2,95 tỷ USD, tăng 46%; EU (28 nước) đạt trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 20,7%; Nhật Bản với 1,26 tỷ USD, tăng 4,4%; Hàn Quốc với 1,01 USD, tăng 22,6% so với cùng thời gian năm 2018...

Gỗ và sản phẩm gỗ: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 935 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,61 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 8 tháng/2019 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 3,18 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; sang Nhật Bản với 872 triệu USD, tăng 20,4%; sang Trung Quốc với 744 triệu USD, tăng 1,8%; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 752 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 đạt 5,72 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 1,73 tỷ USD, tăng 8,9%; sang Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 29,9%; sang EU (28 nước) đạt 656 triệu USD; sang Singapore đạt trị giá 297 triệu USD, tăng 10,1% …

Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng là 813 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng đầu năm nay đạt 5,5 tỷ USD, giảm nhẹ 1,6% so với cùng thời gian năm 2018.

Hàng thủy sản trong nửa đầu năm 2019 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Hoa Kỳ: 955 triệu USD, giảm 2,5%; Nhật Bản: 942 triệu USD, tăng 9,1%; EU (28 nước) với 876 triệu USD, giảm 10,8%; Trung Quốc: 720 triệu USD, tăng 11,2%… so với một năm trước đó.

Sắt thép các loại: lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 8 đạt 492 nghìn tấn, với trị giá đạt 320 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 2,8% về trị giá. Qua đó đưa lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 8 tháng từ đầu năm 2019 đạt 4,38 triệu tấn, trị giá 2,85 tỷ USD, tăng 8,5% về lượng nhưng giảm 4,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 8/2019 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 1,18 triệu tấn tăng 27%; In-đô-nê-xi-a: 518 nghìn tấn, tăng 5,1%; Ma-lai-xi-a: 502 nghìn tấn, tăng 3,6%; Hoa Kỳ: 323 nghìn tấn, giảm 52%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng là 276 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,65 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng thời gian năm trước.

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2019, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc với 1,17 tỷ USD, giảm 14,6%; Ấn Độ với 382 triệu USD, tăng 122,3%; Hồng Kông: 364 triệu USD, giảm 52,2... so với một năm trước đó.

4. Hàng hóa nhập khẩu

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8/2019 là 22,45  tỷ USD, giảm 2,1% về số tương đối, tương ứng giảm 486 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Các mặt hàng có trị giá giảm so với tháng trước là: vải các loại giảm 159 triệu USD, tương ứng giảm 13,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 152 triệu USD, tương ứng giảm 67,4%; xăng dầu các loại giảm 128 triệu USD, tương ứng giảm 20,1%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng tăng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 295 triệu USD, tương ứng tăng 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 240 triệu USD, tương ứng tăng 5,1%

Tính đến hết tháng 8/2019, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 165,92 tỷ USD. Trong đó, đã có tới 33 nhóm hàng chính đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 88,8% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Với kết quả này, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2019 cao hơn cùng kỳ năm 2018 tới 12,33 tỷ USD, tương ứng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,75 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 2,71 tỷ USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 1,44 tỷ USD; dầu thô tăng 1,2 tỷ USD; than các loại tăng 1,16 tỷ USD… Bên cạnh đó có một só nhóm hàng giảm mạnh như: Xăng dầu các loại giảm 1,92 tỷ USD; kim lọai thường và sản phẩm giảm 1,28 tỷ USD…

Biểu đồ 3: 10 nhóm hàng nhập khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất trong 8 tháng/2019

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: kim ngạch trong tháng 8 là 4,95 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng 7, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm này trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 33,55 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện lớn nhất sang Việt Nam là: Hàn Quốc với trị giá 11,84 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là Trung Quốc với 7,95 tỷ USD, tăng mạnh tới 60,1%; đứng thứ 3 là Đài Loan với trị giá đạt 3,53 tỷ USD, tăng 42,1%; đứng thứ 4 từ Hoa Kỳ với trị giá 3,12 tỷ USD, tăng tới 52,2%; đứng thứ 5 là Nhật Bản với 2,69 tỷ USD, tăng 5,2%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá nhập khẩu trong tháng 8/2019 đạt 3,19 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 đạt 23,98 tỷ USD tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu trong 8 tháng/2019 có xuất xứ từ: Trung Quốc đạt 9,38 tỷ USD, tăng 27,8%; từ Hàn Quốc đạt 4,23 tỷ USD, tăng 5,7% và từ Nhật Bản đạt 3,11 tỷ USD, tăng 6,3%...so với cùng thời gian năm 2018.

Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy): nhập khẩu trong tháng 8 đạt trị giá 1,84 tỷ USD, giảm 13,8% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 8 tháng/2019 đạt 16,19 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với trị giá 7,55 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; từ Hàn Quốc với 1,98 tỷ USD; giảm 5,9%; từ Hoa Kỳ với 1,66 tỷ USD, tăng 15,2%; từ Đài Loan đạt trị giá 1,56 tỷ USD, giảm 2,6%…

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,73 tỷ USD, tăng 20,6 % so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2019 trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 8,97 tỷ USD giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng/2019, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 8,26 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này. Trong đó: từ Trung Quốc là 4,95 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 3,31 tỷ USD, giảm 4,2%…

Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo: trong tháng 8/2019, nhập khẩu hai nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,37 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong 8 tháng tính từ đầu năm đạt 10,21 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng/2019, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ các quốc gia: Trung Quốc đạt 2,47 tỷ USD tăng 19,2%; Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD tăng 3,2% ; Đài Loan đạt 998 triệu USD, giảm nhẹ 0,3%; Nhật Bản đạt 889 triệu USD, giảm nhẹ 0,4%... so với 8 tháng/2018.

Sắt thép các loại: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 1,28 triệu tấn, trị giá đạt 828 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng 0,8% về trị giá. Trong 8 tháng/2019, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 9,65 triệu tấn, trị giá 6,46 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng nhưng giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Kết thúc tháng 8/2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với 3,88 triệu tấn, trị giá đạt 2,45 tỷ USD, giảm 10,7% về lượng và giảm 21,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1,34 triệu tấn, trị giá 909 triệu USD, giảm 12% về lượng và giảm 15,2% về trị giá; đứng thứ ba là Hàn Quốc với 1,13 triệu tấn, trị giá đạt 918 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 5,1% về trị giá…

Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất: nhập khẩu hai nhóm hàng này trong tháng 8/2019 đạt trị giá 897 triệu USD, giảm 3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu hai  nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 đạt 6,91 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất và sản phẩm trong 8 tháng tính từ đầu năm 2019 nhập khẩu về Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc với 2,09 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018; xuất xứ từ Đài Loan với 888 triệu USD, tăng 13,7%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 741 triệu USD, tăng 3,8%...

Xăng dầu các loại:  lượng nhập khẩu trong tháng 8/2019 đạt 868 nghìn tấn, trị giá 506 triệu USD, giảm 17,7% về lượng và giảm 20,1,2% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng/2019 đạt 6,29 triệu tấn, trị giá 3,84 tỷ USD, giảm 27,2% về lượng và giảm 33,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng/2019 chủ yếu có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a với 1,8 triệu tấn, giảm 25,6%; Hàn Quốc với 1,54 triệu tấn, giảm 31,4%; Singapore với 1,4 triệu tấn, giảm 29,4%... so với 8 tháng/2018.

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG/2019

 

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2019 (Triệu USD)

25.885

2

I.2

Tăng/tăng kim ngạch xuất khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 7/2019 (%)

12,6

3

I.3

Tăng/tăng kim ngạch xuất khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 8/2018 (%)

22,7

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2019 (Triệu USD)

171.296

5

I.5

Tăng/tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)

8,1

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 8/2019 (Triệu USD)

22.450

7

II.2

Tăng/tăng kim ngạch nhập khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 7/2019 (%)

-2,1

8

II.3

Tăng/tăng kim ngạch nhập khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 8/2018 (%)

15,4

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng/2019 (Triệu USD)

165.923

10

II.5

Tăng/tăng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)

8,0

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 8/2019 (Triệu USD)

48.335

12

III.2

Tăng/tăng kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 7/2019 (%)

5,3

13

III.3

Tăng/tăng kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 8/2019 so với tháng 8/2018 (%)

19,2

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2019 (Triệu USD)

337.219

15

III.5

Tăng/tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)

8,1

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 7/2019 (Triệu USD)

3.435

17

IV.2

Cán cân thương mại 8 tháng/2019 (Triệu USD)

5.373

     Nguồn: Tổng cục Hải quan

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019 sẽ được phổ biến từ ngày 11/10/2019.