WTO: dự báo thương mại toàn cầu tăng chậm hơn trong quý I/2019

27/02/2019 5:00 PM

Theo Báo cáo Chỉ số Triển vọng Thương mại Toàn cầu (World Trade Outlook Indicator) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công bố vào ngày 19/02/2019, sự yếu kém của thương mại toàn cầu có thể kéo dài trong quý đầu tiên của năm 2019 thể hiện qua việc Chỉ số Triển vọng Thương mại Toàn cầu trong quý I/2019 chỉ đạt 96,3 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2010. Sự yếu kém của thương mại này được thể hiện qua các chỉ số thành phần sau đây: Khối lượng thương mại hàng hóa Quý 3/2018 tăng (đạt 101,9 điểm), Đơn hàng xuất khẩu giảm (đạt 95,3 điểm),  Cước phí vận chuyển hàng không giảm (đạt 96,8 điểm), Phí thông qua cảng container không thay đổi (đạt 100,3 điểm), Sản xuất và doanh số ô tô giảm (đạt 92,5 điểm), Linh kiện điện tử giảm (đạt 88,7 điểm), Nguyên liệu thô nông nghiệp giảm (đạt 94,3 điểm). Bộ chỉ số này của WTO được thiết kế và khảo sát để cung cấp thông tin “thời gian thực” thực trạng thương mại toàn cầu trong tương quan với các xu thế gần đây.

​Hình 2: Chỉ số Triển vọng Thương mại toàn cầu ngày 19/02/2019

 

Nguồn: WTO, https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_19feb19_e.htm