XNK hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ tháng 11/2018

27/02/2019 5:00 PM

Theo công bố báo chí ngày 06/02/2019 của Cơ quan Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sơ bộ thâm hụt lên đến 49,3 tỷ USD trong tháng 11 năm 2018, giảm 6,4 tỷ USD so với mức thâm hụt 55,7 tỷ USD (số điều chỉnh) ghi nhận trong tháng 10 trước đó. Theo BEA, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ đạt 209,9 tỷ USD, giảm 1,3 tỷ USD so với tháng 10/2018, trong khi đó nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này là 259,2 tỷ USD, giảm 7,7 tỷ USD so với một tháng trước đó. Thâm hụt cán cân thương mại giảm trong tháng 11 do giảm thâm hụt cán cân hàng hóa và giảm thặng dư cán cân dịch vụ của nước này.

Hình 1: Thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ, theo tháng từ năm 2016 đến năm 2018

 

Nguồn: Cơ quan Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA)

Theo BEA, tính từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2018, thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ tăng 51,9 tỷ USD về số tuyệt đối, tương đương tăng 10,4% so với cùng thời gian năm 2017. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2018 của Hoa Kỳ tăng 157,1 tỷ USD về mặt số tuyệt đối, tương đương tăng 7,3% và nhập khẩu của nước này trong cùng thời kỳ năm nay tăng 208,9 tỷ USD về mặt số tuyệt đối, tương đương tăng 7,9% so với cùng thời gian năm 2017.

Cơ quan BEA cho biết số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12 năm 2018 của Hoa Kỳ sẽ được phổ biến vào ngày 06/03/2019 sắp tới.