Tháng 1/2019: Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có thặng dư

Thống kê Hải quan  27/02/2019 5:00 PM

Theo số liệu sơ bộ phổ biến của Tổng cục Hải quan, trong ngay tháng đầu tiên của năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thị trường thế giới đạt 22,08 tỷ USD, tăng 8,9% so với kỳ thời gian năm 2018; trong khi đó nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ tất cả các nước, vùng lãnh thổ sơ bộ đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng 1 năm 2018. Với kết quả này, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 43,34 tỷ USD và cán cân thương mại hàng hóa có thặng dư (xuất siêu) lên đến 0,82 tỷ USD.

Theo Lịch phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, số liệu thống kê phản ánh hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 năm 2019 sẽ được phổ biến từ ngày 08/03/2019 trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (Trang chủ và Chuyên trang Thống kê Hải quan).​