Tháng 10/2018, WTO công bố Báo cáo Thương mại toàn cầu 2018

Thống kê hải quan  6/12/2018 11:00 AM

Tại Diễn đàn Công chúng hàng năm vào ngày 03/10/2018, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công bố Báo cáo Thương mại toàn cầu năm 2018. Theo Báo cáo thường niên này, các công nghệ số như: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạp (AI), Công nghệ in 3D và Chuỗi khối (Blockchain) sẽ có tác động mạnh mẽ đến thương mại toàn cầu và qua đó đến năm 2030 sẽ làm thương mại toàn cầu tăng đến 34% nhờ chi phí ngày càng thấp hơn và năng suất ngày càng tăng.

          Theo WTO, các công nghệ số sẽ đóng góp vào việc làm giảm các chi phí thương mại và qua đó làm tăng xuất nhập khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu dịch vụ ở các nước đang phát triển. Tổ chức Thương mại thế giới dự báo trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2030, thương mại toàn cầu sẽ tăng 2 điểm phần trăm/năm. Xuất khẩu nhập dịch vụ được dự báo sẽ tăng dần về tỷ trọng và chiếm 25% thương mại toàn cầu (cả hàng hóa và dịch vụ) trong năm 2030 thay vì tỷ trọng 21% trong năm 2016. Các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa  (MSMEs) và các công ty ở các nền kinh tế đang phát triển được Báo cáo chỉ ra là những người hưởng lợi lớn nhất nếu có năng lực áp dụng các công nghệ số nêu trên. Bạn đọc có thể tải về toàn bộ Báo cáo này Trang Thông tin của WTO (bản đầy đủ tiếng Anh và các Bản tóm tắt tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha) theo địa chỉ sau: www.wto.org .

          Trước đó, một báo cáo thường niên khác quan trọng khác của WTO có tên “Báo cáo Rà soát Thống kê thương mại toàn cầu năm 2018 (tiếng Anh:World Trade Statistical Review 2018)”  cũng đã được công bố.​