Tháng 9/2018: Pháp có thâm hụt cán cân thương mại 5,7 tỷ EURO

Thống kê hải quan  6/12/2018 11:00 AM

Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan Hải quan và Thuế gián thu Cộng hòa Pháp công bố vào ngày 8/11/2018 thì trong tháng 9 năm 2018, các doanh nghiệp Pháp xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới đạt trị giá 40,4 tỷ EURO, trong khi đó ở chiều ngược lại các doanh nghiệp Pháp nhập khẩu hàng hóa trị giá 46,1 tỷ EURO. Với kết quả này, Pháp tiếp tục có thâm hụt cán cân thương mại (nhập siêu) trị giá 5,7 tỷ EURO, tương đương với mức thâm hụt của tháng 8/2018.

          Theo cơ quan Hải quan Pháp, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 9 giảm 1,6% so với tháng 8 trước đó sau khi có mức tăng 4,5% được Cơ quan này ghi nhận trong tháng 8 năm 2018. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Pháp giảm 1,8% sau khi có mức giảm nhẹ 0,2% trong tháng 8 so với tháng 7/2018.

          Cơ quan chịu trách nhiệm thống kê này của Pháp báo cáo từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, Pháp đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá lên đến 365,4 tỷ EURO, giảm nhẹ 1,8% so với kết quả thực hiện cùng thời gian một năm trước đó; trong khi đó hàng hóa được nhập khẩu vào Pháp trị giá 413,6 tỷ EURO. Kết quả là trong Pháp có thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa lên đến 48,2 tỷ EURO. Từ năm 2004 đến nay, nước Pháp luôn luôn có thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa và đạt mức kỷ lục trong năm 2011.

          Ở Pháp, Cơ quan Hải quan và Thuế gián thu Pháp được phân cấp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Giống như Hải quan Việt Nam, thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ chính của Cơ quan này.

          Bạn đọc có thể truy cập vào Trang Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (tiếng Pháp: Le chiffre du commerce extérieur) và tham khảo các dữ liệu và bản phân tích tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa định kỳ hàng tháng giữa Công hòa Pháp với tất cả các nước tại địa chỉ sau: http://lekiosque.finances.gouv.fr . Theo lịch công bố thông tin của Hải quan Pháp thì lần phổ biến số liệu tiếp theo về xuất nhập khẩu hàng hóa của Pháp trong tháng 10 năm 2018 sẽ được thực hiện vào ngày 7/12/2018.​