XK clanhke và xi măng vượt mốc 1 tỷ USD

Thống kê Hải quan  23/11/2018 3:00 PM

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng xuất khẩu clanhke và xi măng trong 10 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 26,2 triệu tấn và trị giá đạt 1,01 tỷ USD, tăng 73,5% về lượng và tăng 90,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trước đây, xuất khẩu clanhke và xi măng đạt mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2013 với trị giá đạt 912 triệu USD.

Biểu đồ: Diễn biến xuất khẩu clanhke và xi măng trong giai đoạn 2012-2017 và 10 tháng 2018