Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là tài sản di chuyểnAttachment
  
Chi cục Hải quan4Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển
10
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
ThuyNTYesApproved
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lậpAttachment
  
Chi cục Hải quan4Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan
4
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
ThuyNTYesApproved
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợpAttachment
  
Chi cục Hải quan4Các thủ tục khác liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan
5
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
ThuyNTYesApproved
Thủ tục đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quanAttachment
  
Tổng cục Hải quan2Các thủ tục khác
2
Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019
2
ThuyNTYesApproved
Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chínhAttachment
  
Chi cục Hải quan4Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển
1
Quyết định số 1893/QĐ-BTC ngày 24/9/2019
9
ThuyNTYesApproved
Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chínhAttachment
  
Chi cục Hải quan4Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển
2
Quyết định số 1893/QĐ-BTC ngày 24/9/2019
10
ThuyNTYesApproved
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan
  
Cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
8
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
DiemCPNoApproved
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.Attachment
  
Chi cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
7
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
DiemCPYesApproved
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên
  
Tổng cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
9
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
DiemCPNoApproved
Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuếAttachment
  
Chi cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
1
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
88
DiemCPYesApproved
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…
  
Chi cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
6
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
DiemCPNoApproved
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan
  
Cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
4
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1
DiemCPNoApproved
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Tổng cục Hải quan
  
Tổng cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
5
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
DiemCPNoApproved
Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)
  
Cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
10
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
13
DiemCPNoApproved
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
  
Tổng cục Hải quan4Nộp thuế, bảo lãnh thuế và thủ tục liên quan
11
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1
DiemCPNoApproved
Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệAttachment
  
Tổng cục Hải quan4Các thủ tục khác
8
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
DiemCPYesApproved
Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.Attachment
  
Chi cục Hải quan4Các thủ tục khác
9
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
24
DiemCPYesApproved
Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng.
  
Chi cục Hải quan4Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển
4
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
47
DiemCPYesApproved
Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
  
Cục Hải quan4Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy
13
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
DiemCPNoApproved
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuấtAttachment
  
Chi cục Hải quan4SXXK, doanh nghiệp chế xuất
6
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMYesApproved
Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)
  
Chi cục Hải quan3Thủ tục liên quan đến ô tô, xe máy
11
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
48
DiemCPYesApproved
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địaAttachment
  
Chi cục Hải quan4SXXK, doanh nghiệp chế xuất
4
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMYesApproved
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất Attachment
  
Chi cục Hải quan4SXXK, doanh nghiệp chế xuất
5
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMYesApproved
Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địaAttachment
  
Chi cục Hải quan4SXXK, doanh nghiệp chế xuất
8
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMYesApproved
Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.
  
Tổng cục Hải quan1Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
2
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
YenLTHNoApproved
Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu
  
Chi cục Hải quan4XNK, tạm nhập tái xuất xăng dầu
5
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
67
DiemCPYesApproved
Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
  
Tổng cục Hải quan4Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan
15
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMNoApproved
Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
  
Tổng cục Hải quan4Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan
10
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMNoApproved
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộAttachment
  
Chi cục Hải quan4Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển
4
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
31
ThuyNTYesApproved
Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
  
Tổng cục Hải quan4Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan
13
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
PhuongLMNoApproved
1 - 30 Next

The Standard View of your list is being displayed because your site configuration does not support the Datasheet.