Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Items on this list require content approval. Your submission will not appear in public views until approved by someone with proper rights. More information on content approval.
 
Attach FileAttach File
* indicates a required field

Title *


Câu hỏi giao lưu - câu hỏi cần giải đáp của người tham gia

VisitorName


Tên của bạn đọc tham gia giao lưu - giải đáp

VisitorInfo


Thông tin của ban đọc tham gia giao lưu - giải đáp: địa chỉ, điện thoại, ...

GuestName


Tên của khách mới trả lời câu hỏi này

GuestTitle


Chức danh của khách trả lời câu hỏi (để bổ sung thêm thông tin)

Answer

Nội dung trả lời câu hỏi giao lưu - giải đáp

Status


Trạng thái hỏi đáp

Assistant


Tên tài khoản của trợ lý: nhận và nhập câu trả lời của khách mời

InterviewID


Mã định danh của phiên giao lưu - giải đáp Hải quan trực tuyến

Attachments