Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Version HistoryVersion History

Title

​Công ty cổ phần nhân lực NetViet

VisitorName

 

VisitorInfo

 

GuestName

 

GuestTitle

 

Answer

Công ty cổ phần nhân lực NetViet Với hơn 31 văn phòng tại Ấn Độ, Úc và Nepal, Chopras bắt đầu nỗ lực vào năm 1995. Nó cũng tổ chức một số hội chợ giáo dục bao gồm Hội chợ Giáo dục Toàn cầu với sự chứng kiến ​​của hơn 60 trường đại học từ khoảng 9 quốc gia và được tổ chức tại 12 thành phố. Một số dịch vụ được cung cấp bao gồm:

Chuẩn bị phỏng vấn

Tư vấn thị thực

Hướng dẫn chỗ ở và du lịch

Hướng dẫn học bổng nhận du học hàn quốc , Du học canadaDu học singapore


Status

Đợi chuyển

Assistant

 

InterviewID

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Version: 1.0
Created at 1/1/2021 11:41 AM by  
Last modified at 1/1/2021 11:41 AM by