Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 16 đường Lê Lợi, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3 511 946

FAX: (0254) 3 858 002

Website: www.haiquanvungtau.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Ngày 12/11/1977 Bộ Ngoại thương có Quyết định 1406/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Đồng Nai. Đến ngày 04/12/1979, Bộ Ngoại thương có Quyết định 1004/BNgT-TCCB về việc thành lập Chi cục Hải quan Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trên cơ sở Chi cục Hải quan Đồng Nai, đơn vị tiền thân của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay.

Hiện nay Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 09 đơn vị tham mưu giúp việc, 06 Chi cục Hải quan cửa khẩu và 01 Đội kiểm soát; có trụ sở đóng tại các địa bàn hoạt động.

Với chức năng quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn, những năm qua Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hàng trăm ngàn lượt phương tiện vận tải, thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh kinh tế và chủ quyền quốc gia.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: