Cục Hải quan Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 3 818 993

FAX: (0262) 3 852 867

Website: www.daklakcustoms.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 237/TCHQ-TCCB ngày 04/6/1990 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, địa bàn hoạt động trên phạm vi 03 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, có 03 cửa khẩu chính là Buprăng, Đắk Peur thuộc tỉnh Đắk Nông và Đắk Ruê thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay, tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk có 02 Phòng, 04 Chi cục và 01 Đội Kiểm soát Hải quan; tổng số cán bộ công chức (CBCC) là 108 người.

Trả qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích.

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt pháp luật về hải quan, về thuế, quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan. Bình quân 5 năm gần đây, Cục đã giải quyết thủ tục cho 9.000 tờ khai hàng hoá XNK/năm cho gần 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt trên 500 triệu USD/năm; số thu thuế là gần 180 tỷ/năm. Đặc biệt trong năm 2010, cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã thu 541 tỷ đồng tiền thuế, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk luôn duy trì khối đoàn kết nội bộ tốt, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, khách hàng nhanh chóng, thuận lợi theo đúng “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là triển khai thành công bước đầu việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Đà Lạt và Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột, thu hút gần 50 doanh nghiệp XNK tham gia với lượng tờ khai, kim ngạch đạt trên 65%. Áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính và giải quyết công việc của doanh nghiệp, khách hàng.

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ to lớn của nhân dân, Cục Hải quan Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh và trưởng thành hơn về mọi mặt, đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do địa bàn hoạt động rộng, phân tán, lực lượng còn mỏng, đặc biệt là những khó khăn ở giai đoạn đầu mới thành lập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại của địa phương, phục vụ tốt cho việc giao lưu kinh tế, mua bán trao đổi hàng hóa, thăm thân nhân giữa cư dân 02 nước Việt Nam - Campuchia.

Một số thành tích nổi bật của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk: Nhiều năm liên tục là Tập thể lao động xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tổng cục Hải quan tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ Thi đua; đặc biệt năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: