Hợp tác quốc tế

HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

Để thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo an ninh an toàn quốc gia, Hải quan Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác hải quan trong các khuôn khổ các tổ chức quốc tế về hoặc liên quan đến Hải quan như Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM), Chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS)…

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO):
Hải quan Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Hợp tác Hải quan (CCC), nay là Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) ngày 01/07/1993. Sau khi trở thành thành viên của WCO, năm 1997, Việt Nam đã gia nhập Công ước Kyoto về Đơn giản hóa và Hài hòa hóa thủ tục hải quan. Ngày 08/01/2008, Việt Nam gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Kyoto và Công ước sửa đổi đã có hiệu lực với Việt Nam vào ngày 08/4/2008. Năm 1998 Việt Nam tham gia Công ước HS về Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa.
Từ tháng 6/2013, Tổng cục Hải quan đã chính thức có cán bộ làm đại diện hải quan Việt Nam tại WCO, với chức danh Tham tán tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Ngày 07/11/2006, Việt Nam là thành viên chính thức của WTO. Các cam kết của WTO liên quan đến hải quan là việc thực hiện Hiệp định trị giá GATT, các Hiệp định về Quy tắc xuất xứ, Sở hữu trí tuệ và Hiệp định về Tạo thuận lợi Thương mại và các Hiệp định, Thỏa thuận khác liên quan đến xuất nhập khẩu và Hải quan.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Trong khuôn khổ hợp tác Hải quan ASEAN, Hải quan Việt Nam là thành viên tích cực trong việc thực hiện các chương trình sáng kiến hợp tác hải quan khu vực, cụ thể là việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Hải quan ASEAN (SPCD), xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế quá cảnh hải quan ASEAN, xây dựng và thực hiện Hiệp định Hải quan ASEAN mới, xây dựng và rà soát Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) trên phiên bản HS cập nhật. Ngoài các hoạt động hợp tác nội khối, cùng với Hải quan các nước ASEAN, Hải quan Việt Nam đã và đang tham gia sâu rộng trong các chương trình hợp tác với các nước đối thoại và đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc-New Zealand, Mỹ với các hoạt động chủ yếu là hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
Hải quan Việt nam đã tổ chức đăng cai nhiều hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ hợp tác Hải quan ASEAN. Năm 1995 và 2004 Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan ASEAN lần thứ 3 và lần thứ 12. Tháng 6/2014, Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC)
Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC từ năm 1998. Hải quan Việt Nam tham gia tích cực và triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương APEC, chủ yếu thông qua Tiểu ban Thủ tục hải quan APEC (SCCP) và Ủy ban Thương mại và đầu tư APEC (CTI): Hải quan Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng chương trình hành động quốc gia, đã và đang thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Kế hoạch hành động tập thể - CAP (gồm các nội dung liên quan đến nghiệp vụ Hải quan). Hải quan Việt Nam cử cán bộ tham gia các hội thảo, phiên họp chương trình đào tạo nghiệp vụ do APEC tổ chức; tích cực chủ động tham gia các phong trào, chiến dịch do các thành viên APEC đề xuất.

Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM)
Tháng 3 năm 1996, Hải quan Việt Nam tham gia diễn đàn hợp tác Á Âu với tư cách là thành viên sáng lập. Nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam trong diễn đàn là (1) Xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục các rào cản thương mại, (2) Phối hợp hành động và tạo thuận lợi đầu tư. Kể từ khi tham gia, Hải quan Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động của Diễn đàn và điểm nhấn là Việt Nam đã đăng cai tổ chức Cuộc họp Nhóm làm việc về các vấn đề hải quan lần thứ 4 và Ngày Hải quan – Doanh nghiệp tại Hà Nội năm 2010.

Chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS)
Chương trình hợp tác Kinh tế tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS) được khới xướng từ năm 1992 nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại sáu quốc gia vùng sông Mê kông, bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam thông qua việc tăng cường các mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia này. Tầm nhìn của Chương trình GMS là xây dựng một tiểu vùng phát triển thịnh vượng, hội nhập và đồng đều.
Hợp tác Hải quan là nội dung xuyên suốt và liên quan đến hầu hết các lĩnh vực phát triển của chương trình hợp tác GMS và nổi bật nhất là lĩnh vực xúc tiến thương mại.
Hoạt động quan trọng nhất là việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Vận tải cho người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (CBTA), góp phần thúc đẩy vận chuyển người và hàng hóa xuyên biên giới giữa các nước tiểu vùng. CBTA có hiệu lực từ năm 2003. Liên quan đến việc triển khai bước đầu CBTA, các Bên liên quan thống nhất thực hiện Mô hình Một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu. Tại Việt Nam, các cặp cửa khẩu được xác định để triển khai mô hình là: Lao Bảo - Danhsavanh; Lào Cai – Hà Khẩu; Mộc Bài – Bà Vẹt. Việc triển khai mô hình 1 cửa 1 lần dừng tại cặp cửa khẩu Danhsavanh và Lao Bảo từ tháng 6/2005 đến nay đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam vừa là người bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, vừa là người mở cửa, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại và đầu tư.
Để đạt được mục tiêu quan trọng này, Hải quan Việt Nam luôn duy trì việc mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực. Hải quan Việt Nam rất chú trọng đến việc tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác này thông qua việc đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Các cam kết này bao gồm:
Các Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước: Hàn Quốc (1995); Mông Cổ (2003); Belarus (2008); Ucraina (2010); Nga(2010);
Các Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào về : tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới và khuyến khích phát triển hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Lào (2012) và về quản lý hải quan đối với hàng hóa và phương tiện vận tải quá cảnh, phối hợp chống buôn lậu (2002);
Các Thỏa thuận hỗ trợ và hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các Bộ: Bộ Tài chính và kinh tế Pê – ru (2011); Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ về hợp tác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ (2010);
Các Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước: Trung Quốc (1993); Campuchia (2007), Pháp (2009), New Zealand (2010), Australia( 2010); Italia (2012), Xu đăng (2012), Ác-hen-ti-na (2012), Hong Kong – Trung Quốc (2013), Hải quan Cuba (2013);
Thỏa thuận về trao đổi số liệu thống kê giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam với cơ quan Hải quan Ucraina (2010); với Cơ quan Hải quan Nga (2012); Thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam với Tổng cục Hải quan Lào về phối hợp chống thất thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước (2006); Thoả thuận giữa hải quan Busan Hàn quốc với Cục Hải quan TPHCM về trợ giúp lẫn nhau (2009);
Các Bản ghi nhớ về triển khai thực hiện ban đầu tại cặp cửa khẩu Danhsavanh -Lào và Lao bảo- Việt Nam (2005), Bà Vẹt- Campuchia và Mộc Bài- Việt Nam (2006) trong khuôn khổ Hiệp định GMS; Bản ghi nhớ về xây dựng năng lực chuyên môn giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và cục Ngân khố và Hải quan Hoàng gia – Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ai-len (2007); Các Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống buôn lậu và vi phạm Hải quan qua biên giới giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và cục Ngân khố và Hải quan Hoàng gia – Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ai-len (2007), Hải quan Chilê (2009), Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (2012);

CÁC DỰ ÁN CỦA NGÀNH

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương, Hải quan Việt Nam đã  triển khai thực hiện các dự án:
Các dự án do Nhật Bản tài trợ:  (1) Dự án Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên chủ chốt phục vụ tiến trình hiện đại hóa hành chính hải quan Việt Nam giai đoạn 2004-2007; (2) Dự án Tăng cường năng lực về quản lý rủi ro; (3) Dự án Tăng cường năng lực cán bộ hải quan cửa khẩu; (4) Dự án xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam; (5) Dự án JICA về hợp tác kỹ thuật thực hiện hải quan điện tử;
Các dự án do Hoa kỳ tài trợ: (1)Dự án thí điểm E-manifest; (2) Dự án Megaports do Hoa Kỳ tài trợ về lắp đặt thiết bị phát hiện phóng xạ đối với hàng hóa vận chuyển tại cụm cảng Cái mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
Các dự án khác:  (1) Dự án ETV2- Cấu phần hải quan do EU tài trợ; (2) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn vùng R-PATA do ADB tài trợ; (3) Dự án về tăng cường năng lực phát hiện phóng xạ tại Sân bay quốc tế Nội Bài do IAEA tài trợ.