Cục Hải quan Quảng Trị

Địa chỉ: 59 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3 855 126

Fax: (0233) 3 852 751

Website: www.haiquan.quangtri.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-TCCB ngày 08/01/1990 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Biên chế ban đầu mới thành lập là 131 người, trong đó số cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học là 4 đồng chí, trình độ trung cấp là 25 đồng chí, còn lại mới tốt nghiệp phổ thông trung học và phổ thông cơ sở; công tác quản lý hải quan chủ yếu là giải quyết thủ tục hải quan cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Hơn 20 năm qua kể từ khi mới thành lập đến nay, trước yêu cầu hội nhập của đất nước, cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực đổi mới toàn diện về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hải quan, cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, thuận lợi. Phương pháp quản lý hải quan được chuyển đổi sang áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro dựa trên cơ sở trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin. Cải tiến quy trình thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, đảm bảo đúng quy định và đã thông quan nhanh chóng thuận lợi. Đơn vị đã thực hiện thủ tục hải quan cho 7,9 triệu tấn hàng hóa, trị giá kim ngạch 3,2 tỷ USD và tổ chức giám sát, quản lý trên 5,1 triệu lượt phương tiện vận tải các loại, 10,6 triệu lượt hành khách. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.947 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ cao trong tổng thu ngân sách địa phương. Công tác đấu tranh chống buôn lậu: phát hiện, xử lý 24 nghìn vụ buôn lậu, trị giá 231 tỷ đồng, là đơn vị đứng đầu của địa phương và là một trong những đơn vị có kết quả chống buôn lậu cao nhất của toàn ngành Hải quan, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình hình buôn lậu luôn nóng bỏng trên địa bàn thuộc trách nhiệm đơn vị quản lý. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, hoàn thiện; đội ngũ công chức được tăng cường, đảm bảo phẩm chất chính trị, năng lực trình độ chuyên môn từng bước được nâng lên, bản lĩnh vững vàng trước những biến động phức tạp của cơ chế thị trường.

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có một đội ngũ cán bộ, công chức gồm 228 đồng chí (trong đó có 13 hợp đồng); hơn 79% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, 18% có trình độ cao đẳng và trung cấp; trên 90% cán bộ có trình độ ngoại ngữ, tin học. Đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vịliên tục được trẻ hoá; địa bàn quản lý hải quan được mở rộng; cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục được hoàn thiện với 05 Chi cục Hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu la Lay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt, Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo, Chi cục kiểm tra sau thông quan); 02 Đội Kiểm soát (Đội kiểm soát Hải quan, Đội kiểm soát phòng chống ma tuý); 6 phòng tham mưu (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng nghiệp vụ, Phòng tham mưu xử lý vi phạm, Phòng thanh tra, Phòng Tài vụ - quản trị, Văn phòng).

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị:

- Huân chương Lao động hạng Nhì (2010)

- Huân chương Lao động hạng Ba (2006, 2005, 1993)

- Huân chương Chiến công hạng Ba (1996)

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (2007)

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính (2009, 2006, 2005)

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Hải quan (1996, 1992)

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Trị (2009, 1999, 1997, 1996, 1995)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 13 cá nhân.

- Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Trị và các bộ ngành Trung ương cho 80 tập thể và 168 cá nhân.

Để đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hiện đang tích cực triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan Quảng Trị đến năm 2020 với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, thống nhất, liên tục với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp có tính đột phá của từng giai đoạn, tập trung xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh - coi đây là yếu tố quyết định để đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: