Cục Hải quan Bình Định

Địa chỉ: Số 70, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3 892 770

FAX: (0256) 3 893 048

Website: www.haiquanbinhdinh.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Ngày 02/8/1985, Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 100/TCHQ/TCCB thành lập Hải quan tỉnh Nghĩa Bình (tiền thân của Cục Hải tỉnh Bình Định ngày nay). Hải quan tỉnh Nghĩa Bình được quyết định thành lập trên cơ sở tiếp nhận cơ sở vật chất và nhân sự của Tổ công tác Hải quan cảng Quy Nhơn thuộc hải quan liên tỉnh Phú Khánh - Nghĩa Bình - Giai Lai - Kon Tum - Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Tấn Phong được Tổng cục Hải quan quyết định làm Phó giám đốc phụ trách Hải quan tỉnh Nghĩa Bình. Những ngày đầu mới thành lập, đơn vị chỉ có 04 công chức và 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị. Vừa làm vừa tuyển dụng lực lượng, đến đầu năm 1986, Hải quan tỉnh Nghĩa Bình có 25 cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy gồm 3 bộ phận: Tổ chức hành chính, Tổng hợp nghiệp vụ và Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn.

Giai đoạn này là giai đoạn khó khăn, thiếu thốn nhất trong quá trình xây dựng và phát triển của Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Ngoài những khó khăn chung của đất nước, của địa phương trong thời gian đó, do mới thành lập nên Hải quan tỉnh Nghĩa Bình thiếu thốn về mọi mặt, về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công chức, lực lượng mỏng nhưng phải quản lý địa bàn ở xa trụ sở Cục (cửa khẩu đường bộ Lệ Thanh cách xa hơn 270 km), phương tiện đi lại, phương tiện thông tin liên lạc không đảm bảo, địa bàn tại cửa khẩu đường bộ Lệ Thanh rừng núi nên cán bộ công chức thường xuyên bị sốt rét hành hạ… Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của Tổng cục Hải quan và đặc biệt là với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ công chức Hải quan tỉnh Nghĩa Bình đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác ngành Hải quan giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc địa bàn Hải quan tỉnh Nghĩa Bình quản lý.

Tháng 8/1988, Tổng cục Hải quan quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Hào giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 6/1989, tỉnh nghĩa Bình được chia tách thành hai tỉnh là Bình Định và Quảng Ngãi. Ngày 18/4/1990, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 172/TCHQ-TCCB đổi tên Hải quan tỉnh Nghĩa Bình thành Hải quan tỉnh Bình Định trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 24/02/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký Lệnh công bố Pháp lệnh Hải quan, có hiệu lực thi hành từ 01/5/1990. Theo Pháp lệnh Hải quan thì hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam được tổ chức thành 3 cấp: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương; Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan. Hải quan tỉnh Bình Định được đổi tên thành Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 8/1995, Tổng cục Hải quan đã ký quyết định thành lập Hải quan thị xã Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 12/1995, Tổng cục Hải quan đã có quyết định điều động đồng chí Vũ Quang Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan làm Quyền Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 4/1996, Tổng cục Hải quan có Quyết định thành lập Hải quan cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 12/1996, Tổng cục Hải quan điều động đồng chí Vũ Quang Vinh về cơ quan Tổng cục, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hữu Chính, Phó cục trưởng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Do giai đoạn này tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến rất phức tạp nên trọng tâm công tác của đơn vị là tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Đồng thời yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cũng đòi hỏi ngành phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình thủ tục, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, thương mại, du lịch nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ngày 4/7/2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở biên chế, nhân sự từ Chi cục Hải quan Quảng Ngãi trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tháng 5/2001, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá 10 đã thông qua Luật Hải quan thay thế cho Pháp lệnh Hải quan năm 1990. Luật Hải quan có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2002. Ngày 04/9/2002 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính. Trên cơ sở Luật Hải quan và các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Định đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Đến lúc này, bộ máy tổ chức của Cục Hải quan Bình Định gồm có 04 đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng là Văn phòng Cục, Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (tháng 2/2003 tách thành 02 đơn vị là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra), Phòng nghiệp vụ, Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý và 04 đơn vị trực thuộc là Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn, Chi cục Hải quan Phú Yên, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (thành lập vào tháng 4/2003) và Đội Kiểm soát hải quan.

Đầu năm 2003, đồng chí Cục trưởng Ngô Hữu Chính nghỉ công tác, Bộ Tài chính đã có quyết định điều động đồng chí Chu Văn Nhân, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan làm Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định.

Tháng 7/2007, đồng chí Cục trưởng Chu Văn Nhân được Bộ Tài chính điều động về cơ quan Tổng cục Hải quan, quyết định giao đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Minh phụ trách Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Tháng 9/2008, Bộ Tài chính bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã xây dựng đội ngũ lực lượng cán bộ có chuyên môn sâu, tác phong làm việc chuyên nghiệp, lối sống lành mạnh. Cục Hải quan tỉnh Bình Định hiện nay đang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên. Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Cục Hải quan tỉnh Bình Định đang nỗ lực thực hiện tốt phương châm công tác của ngành Hải quan là “Thuận lợi - Tận tuỵ - Chính xác”. Tổ chức thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế được giao hàng năm. Duy trì nề nếp công tác, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: