Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Số 2 Tràng An, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: (0229) 3 888 569

Fax: (0229) 3 888 258