Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực

 

THÔNG BÁO

Thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/09/2006 về Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chính thức công bố, công khai các số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận phản ánh các vướng mắc và góp ý về quy trình thủ tục Hải quan và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Hải quan trong khi thi hành nhiệm vụ.

 

Mọi góp ý xin gửi về theo địa chỉ sau:

Địa chỉ email: gopy32@customs.gov.vn