Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu (IDA01)
Untitled 3

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ này được dùng để:

- Đối với người khai hải quan: Sử dụng nghiệp vụ IDA01để sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập khẩu sau khi đã được đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá.

- Đối với cơ quan hải quan: Sử dụng nghiệp vụ IDA01 để gửi các thông báo, yêu cầu cho người khai hải quan, ấn định thuế, sửa đổi nội dung khai báo (trong quá trình thông quan hàng hoá). Trường hợp cơ quan hải quan sử dụng nghiệp vụ IDA01 để ấn định thuế, thì sau khi cơ quan hải quan thực hiện nghiệp vụ CEA, cả người khai hải quan và cơ quan hải quan đều không thể sử dụng nghiệp vụ IDA01.

(2) Cách gọi ra màn hình IDA01:

Muốn gọi ra màn hình IDA01, người sử dụng dùng nghiệp vụ IDD

(3) Các chỉ tiêu thông tin trên màn hình IDA01 giống như các chỉ tiêu trên màn hình IDA nhưng những chỉ tiêu sau đây không thể thay đổi khi sử dụng nghiệp vụ IDA01 (các chỉ tiêu còn lại là có thể thay đổi):  

STT

Chỉ tiêu thông tin

Không thể

 thay đổi

Không phải

 đối tượng

1

Chỉ tiêu nhập liệu chung

 

2

Số tờ khai

 

3

Mã loại hình

 

4

Mã phân loại hàng hóa

 

5

Mã hiệu phương thức vận chuyển

 

6

Cơ quan Hải quan

 

7

Ngày khai báo (dự kiến)

 

8

Mã người nhập khẩu

 

9

Tên người nhập khẩu

 

10

Mã đại lý hải quan

 

11

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

 

(4) Khái quát sơ đồ dịch chuyển màn hình như sau:

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Những đối tượng sau được sử dụng nghiệp vụ IDA01, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây: 

STT

Đối tượng sử dụng

Điều kiện

1

Người nhập khẩu

Phải là người khai đã thực hiện IDA

2

Công ty giao nhận

3

Công chức Hải quan

Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

3. Nhập thông tin:

(1) Màn hình nhập liệu:

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

Hướng dẫn nhập liệu tại IDA01 giống như hướng dẫn nhập dữ liệu tại IDA.

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Sau khi người khai sửa các thông tin khai báo nhập khẩu tại màn hình IDA01, gửi đến cho hệ thống, hệ thống sẽ phản hồi các thông tin sau: 

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất trả cho người nhập dữ liệu ‘‘tờ khai nhập khẩu sửa đổi’’ mã VAD0AB (màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu sửa đổi IDE’’) đã được cấp số nhánh tạm.

5. Những điểm lưu ý:

- Khi nhận phản hồi (màn hình‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu sửa đổi IDE’’) của hệ thống VNACCS, người khai kiểm tra tính chính xác của các thông tin đã sửa đổi, các thông tin hệ thống hỗ trợ tính toán tự động, hiển thị tự động và gửi đến hệ thống VNACCS. Nếu hệ thống chấp nhận thì đã hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi.

- Trường hợp sau khi kiểm tra các thông tin đăng ký tờ khai tại màn hình phản hồi, phát hiện các thông tin chưa chính xác cần chỉnh sửa thì người khai phải sử dụng nghiệp vụ IDD gọi ra màn hình nhập liệu IDA01 để sửa các thông tin cần thiết trên đó (Hệ thống không hạn chế số lần sửa đổi IDA01 trước khi nhấn nút gửi tại  màn hình‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu sửa đổi IDE’, nói cách khác sau khi thực hiện nghiệp vụ IDA01, người sử dụng tiếp tục sửa lại nghiệp vụ này cho đến trước khi nhấn nút gửi tại  màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu sửa đổi IDE” thì hệ thống không cấp số nhánh mới).

- Trường hợp khi nhận phản hồi (màn hình thông tin đăng ký tờ khai), người khai không thực hiện việc gửi lại màn hình này cho hệ thống VNACCS thì tờ khai sửa đổi chưa được đăng ký. Nếu muốn gọi lại màn hình này để đăng ký tờ khai sửa đổi, người khai sử dụng nghiệp vụ IDE theo hướng dẫn chi tiết tại điểm 6 phần này.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan