Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức (IDD)
Untitled 3

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ IDD sử dụng để gọi ra màn hình nhập thông tin khai sửa đổi, bổ sung tờ khai nhập khẩu IDA01 trong quá trình thông quan hàng hóa. Cụ thể :

- Gọi ra màn hình IDA01 có đầy đủ nội dung thông tin tờ khai nhập khẩu đã nhập liệu tại nghiệp vụ IDA trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu;

- Gọi ra màn hình IDA01 có đầy đủ thông tin khai nhập khẩu đã được nhập dữ liệu sửa đổi tại nghiệp vụ IDA01 trước đó trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ 2 trở đi.

- Khi sử dụng nghiệp vụ gọi thông tin IDD, hệ thống sẽ xuất trả bản IDA01 có đầy đủ thông tin được cập nhật cuối cùng trước khi gọi.

(2) Cách gọi ra màn hình IDD: Chọn nghiệp vụ IDD từ menu của hệ thống VNACCS.

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Những đối sau được sử dụng nghiệp vụ IDD, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây:

STT

Đối tượng sử dụng

Điều kiện

1

Người Nhập khẩu

Phải là người khai đã thực hiện IDA

2

Công ty giao nhận

3

Công chức Hải quan

Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

3. Nhập thông tin:

(1) Màn hình nhập liệu:

Người khai hải quan chọn nghiệp vụ IDD từ menu của VNACCS, sẽ xuất hiện màn hình sau:

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

- Chỉ tiêu “Số tờ khai” là duy nhất và bắt buộc phải nhập liệu;

- Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 ký tự).

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống:

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất ra cho người nhập liệu bản ‘‘Thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai nhập khẩu IDA01’’ mã VAD424 có đầy đủ các thông tin khai báo xuất khẩu đã được đăng kí vào hệ thống trước khi tiến hành nghiệp vụ sửa thông tin khai báo IDA01, giao diện như sau:  

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan